Regi. Filmning för digital utställning. Experiment med olika uttryck.