Vi började dagen på ABF i Åmål. Där talade vi med Rasmus och Marie. Vi presenterade två planer. Det primära för ABF är vår utställning ”I samma båt”. Där gick vi igenom i detalj hur vi vill använda deras lokal. Vi planerade dag för presentation för språkklassen i syfte att höra om några vill berätta eller på annat sätt bidra till utställningen. Vi bestämde också att datum för vernissage blir den 12 maj. Vi berättade även om vårt projekt att samarbeta med Radio45 i Åmål för att göra radioteater.

Dagen fortsatte med möte på Young Innovation Hub i Åmål. Det var ett arbetsmöte med Emma Wolff och Erica Trevisin. De är internationella volontärer. De har samarbete med kommunen och med ABF och de kommer att hjälpa oss både med utställningen och med radioteaterprojektet. Vi bestämde också att hjälpa Emma med en workshop med Impro-teater som hon planerar.