Att ha en särskild gäst på söndagsgruppens möte har visat sig vara givande ibland. Denna gången var det Davids sångkörskamrat Anneli som var med. Det var stort deltagande. 13 personer inalles, inklusive tre barn. När det kommer nya personer, så blir det mycket frågor. Man vill veta vem du är förstås. Det blir bra för den som vill öva svenska språket.

Anneli och David sjöng. De sjöng visan ”Vem kan segla förutan vind”. Den tillhör verkligen det svenska kulturarvet, och det var roligt att sjunga den för de nya svenskarna. Det blev diskussion om ord, innehåll och känslor. Och sång inspirerar ju. Så vi fick även höra arabiska sånger.