Dagens viktigaste möte var med Emma och Erica på YIH. Vi hade varit en sväng först till ABF och diskuterat med Rasmus om möjligheter att få hjälp med inspelning och digital redigering.

På YIH delade vi upp oss så att Emma och Tania detaljplanerade sin kommande workshop i impro-teater medan Erica och David arbetade med de långsiktiga förberedelserna för rekrytering av folk till utställningsprojektet ”I samma båt”.