Idag skulle vi haft workshop med Emma Wolff med impro-teater. Tyvärr fick workshopen ställas in med kort varsel på grund av att Emma blev hastigt sjuk i influensa. Workshopen kommer att genomföras den 23:e mars istället.

För vår del blev detta ett tillfälle att samla några av de tilltänkta workshopdeltagarna till något annat vi visste de är intresserade av. Det blev en 4 timmars workshop i kreativt skrivande. Tania ledde seminariet och deltagarna gick igenom olika litterära uttrycksmedel för att levandegöra upplevelser. Därefter gavs en skrivuppgift med efterföljande gemensam genomgång av allas texter med diskussion om möjligheter till utveckling av bildspråket.

Det var roligt och givande. Föreningen bjöd deltagarna på lunch, vilket bidrog till både trevnad och fortsatt fokus.

Safian, Heike, Dima och Nagham var glada seminariedeltagare