Vi höll söndagsmöte som vanligt. Denna gång med 7 deltagare, vilket är ganska optimalt för en samtalsgrupp. Det har blivit sagotema de senaste gångerna, vilket skapar livliga diskussioner och även inspirerar berättandet.