Konferens idag i Göteborg. Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020 – 2023.

Representanter från kulturföreningar och organisationer från hela regionen. Och vi från Strömmar i Dalsland.

Att välja ord är viktigt för VG-regionen. Det visar vad de vill att kommuner och föreningar ska satsa på.

När jag läste vad de skrivit (40 sidor) upptäckte jag en sak. I de flesta kapitlen nämndes segregation. Att segregation är viktigt att motarbeta. 

Men de skriver ingenting om integration. 

Jag läste en gång till och såg vilka ord man använt istället. Det var delaktighet, tillgänglighet, deltagande. Och ”interkulturell dialog”.

Så jag frågade en av dem som skrivit detta: ”Vad vill ni att de kommuner och föreningar som satsat på integration ska satsa på nu?”

Då återkom ordet ”interkulturell dialog”. Bra, tänkte jag! Då satsar vi på det. Men vet hon vad dialog betyder? 

Dialog betyder att de som möter varandra, båda är villiga att lyssna – och att lära sig av varandra. Så om en ung och en gammal person ska ha en ”interkulturell dialog” så betyder det att båda är beredda att lära sig av varandra och varandras erfarenheter. Samma med svenskfödda och utlandsfödda.

Båda villiga att lära. Är vi det?

I min värld kan ”integration” bli ett resultat av ”interkulturell dialog”. Så varför säger inte VG-regionen det? Visst är det lite otydligt. Avslöjar det kanske att man inte vågar vara tydlig med vad man faktiskt vill säga. Eller vet man inte? Risken är att det blir ett byråkratiskt fikonspråk.

”Integration” är ett bra ord. De flesta vet vad som menas med det. Vet man inte så kan man fråga. Nu blir det hela istället lite dunkelt.  

Om man nån gång ska vara tydlig så är det väl när man ska tala om vad man vill att andra ska göra.

/DD

Här diskuterar David Dickson med VG-regionens Terese Anthin (Foto:Tatiana Pismenskaya)