HÄR – http://runeberg.org/bondeson/3/   Här hittar du ett dalsländskt kulturarv. August Bondesons Historiegubbar på Dal är en sagosamling som läkaren och folklivsforskaren och författaren August Bondeson samlade på vandringar i Dalsland i slutet av 1800-talet. 

Sagorna är upptecknade i Bondesons samtal med historieberättare på den Dalsländska  landsbygden.

Bland dessa sagor har vi hittat material som vi ska använda i olika dramatiseringar för radioteater och scenframträdanden. 

Idag läste vi i roller. En av dalslandssagorna ur Bondesons bok. Rollinnehavarna ses på bilden ovan.

Sen talade vi om möjligheterna att göra mindre scenframträdanden med sagotema på Billingsfors Friluftsteater vid den kommande sommarens Kulturvecka i Bengtsfors kommun. Det skulle i så fall bli i samarbete med medlemmar i den vilande föreningen Billingsfors Teatersällskap tillsammans med nya deltagare. 

David Dickson berättade om en fantasisaga med direkt lokal anknytning till Dalsland som kan vara intressant för dramatisering. Kulturföreningen har själv kompetens att skriva om sagor i dramatiserad form. Och har gjort det. Samtidigt söker föreningen personer som vill vara med i det arbetet  – att söka rätt på berättelser och sagor och att bearbeta dem till dramatisk form.

https://www.facebook.com/Kulturföreningen-Strömmar-i-Dalsland-260997354751839/