Måndagen denna veckan var späckad. Vi hade ett snabbt möte med Habib på biblioteket i Bengtsfors. Därefter skyndade vi till mötet med Bente Hjelm på Radio45 i Åmål där vi fick klartecken att fortsätta förbereda radioteater i syfte att presentera 5 korta teaterstycken för hennes bedömning.

Så hade vi en viktig träff med dramagruppen på kvällen. Där berättade vi om mötet med Radio45. Vi ställde också frågan om vi kan planera för någon sorts framträdande på Friluftsteaterns scen i Billingsfors i sommar på vilket vi fick ett positivt svar från deltagarna.

Ytterligare en fråga vi tog upp var om ett möjligt återupplivande av teatersällskapet i Billlingsfors, och både Göte Magnusson och Lena Lundin som varit involverade där tyckte att vi ska pröva detta. Det blir en ansökan till Dalslands Sparbank och till Bengtsfors Kommun om detta.