Igår var det första repetition med våra performanceguider inför öppnande av utställningen ”I samma båt”. Se mer om detta här.

Idag hade föreningen styrelsemöte med anledning av att vi fått bidrag från Dalslands Sparbank och från Bengtsfors Kommun för att aktivera teaterverksamheten kring Billingsfors Friluftsteater. Teatersällskapet där har legat i malpåse ett tag och vår plan är att få med nya intresserade – yngre och äldre, svenskfödda och utlandsfödda – och på så sätt skapa en hållbar teaterverksamhet. Friluftsteatern blir då ett nav för detta, samtidigt som det bör bli möjlighet att ambulera till andra orter och även till skolor och äldreboenden.

Dagens möte med teatergruppen var tänkt att hållas vid Friluftsteatern. Dåligt väder gjorde att vi var på ABF i Bengtsfors istället. Där lade vi upp plan för gruppens första föreställning. Det ska ske vid Bengtsfors kulturvecka i slutet av juli. Vi ska då framföra vår dramatisering av sagan om ”Flundran,” som vi hämtat ur August Bondesons bok Historiegubbar på Dal från 1886. Tatiana lade upp en preliminär dramaturgi, vi delade ut roller och bestämde att uppdra åt Peter Karlsson att assistera med scenografi.

Det blev ett livligt och spännande möte, där Kajsas, Götes och Lenas samlade erfarenhet kom väl till pass.