Idag var fokus på vårt teaterprojekt. Den gångna veckan var fylld av arbete med Hubben och med tre intensiva arbetsdagar i Älvängen där vi genomförde digitalt bildskapande och textil utskrift av Tatianas bildidé med dalsländska smideskors och arabiska ord. 

.

Idag besökte vi Friluftsteatern i Billingsfors för att påbörja arbetet med scenografin inför premiärföreställning i juli. Peter kom i bil från Åmål och hans pappa Rolf var med och assisterade. Habib anslöt från Långed.

Det blev en timmes arbete, där frågor om kulisser och sceneffekter testades på plats och där Peters, Habibs och Tatianas diskussioner ledde till beslut deadlines för Peters skisser och om inköp av material.