Vi är sju skådespelare, en regissör och en regiassistent som jobbar med den här uppsättningen inför premiär på Friluftsteatern i Billingsfors den 2 augusti.

Hela gruppen repar varje måndag och däremellan övar vi i smågrupper. Det blir samlingar och övning ofta varje dag.

Här är det Raneem Ali Basha och Naya Abou Kasem som övar så att de blir säkra på var deras repliker kommer in.