Detta är en cirkel där syftet är samtal mellan invandrare och infödda svenskar. Vi berättar saker för varandra – saker vi tycker är roliga och viktiga att berätta. Till att börja med är det samtal som språkträning som detta handlar om.

Söndagsgruppen började i november 2018 och fortsätter i januari 2019. Vi kommer att utveckla samtalet och berättandet och rikta oss ut i samhället. Vi kommer att träffa dalsIänningar och prata med dem. Vi kommer också att läsa och berätta sagor för varandra. Vi använder det svenska språket och utvecklar det. Vi hittar nya vänner.

Den som vill kan delta i något av våra projekt med att intervjua folk, att hjälpa oss med utställningar och radioteater.

Du som är intresserad – det går alltid att anmäla sig.

Ring David: 070 – 509 81 65 eller kom till ”Söndagsgruppen”.

Plats: ABF:s lokaler i Bengtsfors

Tid: Söndagar, kl 14 – 16