Lampedusa. En ö i Medelhavet. NOHAB och Innovatum i Trollhättan. Vad har de gemensamt? Jo, smideskonstnären Ivan Dahlstrand Kamiyasu förskräcktes av flyktingkatastroferna, och människorna som sökte sig till Lampedusas stränder, men omkom i vågorna. Bilden av dessa människor satte sig på hans näthinna, och i konstverket ”Lampedusa” vill han ge en bild av de människorna och deras nödläge.

Ivan Dahlstrand Kamiyasu har sin smidesverkstad i gamla lokverkstaden på NOHAB Innovatum. Lördagen den 23:e februari gjorde Kulturföreningen Strömmar i Dalsland ett studiebesök där. Det var konstverket ”Lampedusa”, som dragit våra blickar till sig när vi såg det i Åmåls konsthall i början av december förra året. 

Allteftersom våra planer på en utställning har tagit form, med flyktingars berättelser om sin resa som tema, så har båten ”Lampedusa” gett form åt våra tankar. 

Ivan Dahlstrand Kamiyasu bottnar i ett kulturarv som är både lokalt och globalt.

Samtidigt som man ser tydliga spår av hans besök på Påskön i Stilla Havet, så finns kulturarvet från Dalsland och Värmland klart närvarande i gravkorset på båten Lampedusa och i hans glaskonst med hällristningsinspiration.

Här fick vi komma in, och här fick vi se smideskonstnären i arbete.

Här fick vi också se hans ”adoranter” – de figurer som befolkar just skeppet ”Lampedusa”. Och vi kom överens om att låna det konstverket till vår utställning ”I SAMMA BÅT”,  som vi just nu planerar och som ska öppna i Åmål den 12:e maj.

Text: David Dickson

Foto: Erica Trevisin och David Dickson