Denna dag hölls möte med Monika Åhlund, hemma hos henne i Taxviken, Steneby. Det som diskuterades var möjligheter att hitta kopplingar mellan dagens flyktingströmmar och flyktingströmmarna under andra världskriget från Norge i de dalsländska gränstrakterna.

Andra världskriget. Traktens hästar i rad på väg till Ed att mönstras in till försvaret. ”Beredskapsminnen i Västra Steneby”. Tecknare: Klas Alexandersson

Litteraturtips:

Stig Roth: Kontakt över gränsen: Dalsland – Östfold – Bohuslän 1942 – 1945

Åke Hansson: Beredskapsminnen i Västra Steneby

Tatiana och Monika