Detta är det första resultatet av de två fotosessioner som föreningen anordnade på Not Quite i Fengersfors och vid Laxarby Kvarn den 3:e och 4:e november.

Till fotosessionerna hade vi inbjudit dalslänningar med olika bakgrund med syfte att tillsammans skapa en utställning och att i den uppgiften mötas och samarbeta. Sammanlagt deltog 30 personer i de två fotosessionerna – kvinnor och män, inrikes och utrikes födda, unga, gamla och medelålders. Fotografer var Jan Gustavsson (på Not Quite) och Kent-Åke Gustavsson (vid Laxarby Kvarn). Regissör vid båda eventen var Tatiana Pismenskaya.

Fotosessionerna och utställningen är led i ett integrationsprojekt i regi av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.

Vår utgångspunkt:

Konst som redskap för att förena människor oavsett deras olikheter 

Dalslänningar presenterar sig

Berättelser och utbyte. Vi tror starkt på dialogens kraft. Den ökar vår tolerans, gör oss friare, utvidgar våra perspektiv, definierar vår individualitet.

Därför avser vi att skapa ett säkert utrymme där människor med olika ursprung, bakgrund och språk kan träffas, berätta om sina livshistorier och senare presentera dem i olika konstformer.

I “Den kvalitativa forskningsintervjun” , talar Steinar Kvale och Svend Brinkmann om detta:

“Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem.”

Vill du också lära känna mig så?

Spännande var det att göra denna utställning. Först de två fotoeventen på Not Quite och på Laxarby Kvarn 3-4/11, och sen gick det med fart sen Marie-Therese Harfouche bjudit in oss att ha vernissage den 5 dec på Frivilligcentralen Förgätmigej.

Aktiva i skapandet av utställningen var Emilia Nätt, Rajmonda Qupevaj, Fadi Nezami, Reem Fawal, Morteza Rahimi, Sakhi Azizi, Sayed Yosofi, Mourteza Qasemi, Dima Ilyas, Nagham Ilyas, Sofia Eriksson och Safian Hajmohamed. Fotografi: Kent-Åke Gustavsson och Jan Gustavsson. Ansvariga för utformningen var Tatiana Pismenskaya och David Dickson, Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.

Dalslänningen 11/12 2018

Några bilder från utställningen

Utställningen utformades som ett collage. Kring bilderna från fotosessionerna på Not Quite och vid Laxarby Kvarn lade vi in porträtt av deltagarna och korta berättelser, som de skrivit om sig själva. Allt sammanfogades med urklipp ur tidningar, tidskrifter och kalendrar till en lite kaotisk enhet, som kunde skapa olika associationer. Vattenströmmar, flyktingströmmar, tankeströmmar. Att gå mot strömmen. Att längta. Att våga. Att mötas.Tankar om att våga
Att våga eller inte våga
(Foto: Jan Gustavsson)
(Foto: Jan Gustavsson)
Vid Laxarby Kvarn
(Foto: Kent-Åke Gustavsson)