Kulturföreningen Strömmar i Dalsland har i höst ansökt om medel till ett tvåårigt konstprojekt.

Projektet, med centrum i FyrBoDal, kombinerar folkbildning och konstnärligt nyskapande kring ett utmanande tema.

Temat är SKIT – avföring, plus allt som det symboliserar; det som förbrukats, gått till spillo, som anses misslyckat och det som blev över.

I projektet möts konstnärer, forskare och intresserad allmänhet för att undersöka erfarenheter kring begreppet SKIT ur så skilda perspektiv som miljö, hälsa, historia, språk och kultur.

Syftet är att skapa en breddad förståelse för begreppet, dess roll o betydelse – praktiskt och metaforiskt – för livet, för miljön; dess roll i språket, i
människors fysiska och psykiska liv och hälsa; dess roll som resurs – både materiellt och kulturellt; dess roll som inspirationskälla för forskning och konst.

Målet är att inspirera till nya konstverk och en utställning med föreläsningar samt konstverk som skapats i projektet.

För närvarande är följande konstnärer och forskare med i projektet:

Palle Dahlstedt, Göteborg (tonsättare/ljudkonstnär/professor i konst och teknologi).

Ami Skånberg Dahlstedt, Göteborg (koreograf/scenkonstnär/filmare).

Karl Hallberg, Fengersfors (smideskonstnär/pedagog), 

Martin Friberg, Torestorp (konstnär och pedagog bild/form), 

David Dickson, Bengtsfors (litteraturforskare/pedagog), 

Tatiana Pismenskaya, Bengtsfors (projektledare, regissör, psykolog), 

Bodil Petersson, Lund (professor arkeologi)

Tomas Torbjörnsson, Bengtsfors (Fil dr geografididaktik/universitetslektor)

.

I höst förbereds projektet genom samtalsträffar med intresserad allmänhet på temat SKIT. Dessa samtalsträffar har påbörjats i Bengtsfors i samarbete med Bengtsfors bibliotek. Frågan har ställts till bibliotek och kulturchefer i Dals Ed och Mellerud. Alla dalslandskommuner kommer att ges möjlighet att samarbeta med Kulturföreningen Strömmar i Dalsland med samtalscirklar under hösten 2020 och vårvintern 2021.

.

Och varför då ”SKIT i Antropocen”?

Begreppet Antropocen är namnet på vår nuvarande geologiska tidsålder, där människans skit och avfall sätter sina tydliga avtryck i naturen och i de geologiska avlagringar som håller på att bildas och som kommer att finnas kvar så länge planeten existerar. Antropocen är en tid av oro för framtiden som vi måste lära oss att hantera. Vår inställning till skräp, avfall och SKIT på planeten och i vår kropp och i vår själ väntar på sin plats i vår världsbild.

.

I dagsläget delfinansieras satsningen på samtalsträffar i projektet SKIT av ett bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.