Med en möjligtvis tankeväckande bild önskar vi alla medlemmar, vänner och eventuellt förbipasserande ett Gott slut på det gamla året och ett Gott Nytt 2022.