foto: Niklas Eriksson

Hör Victor Estbys reflektioner om filminspelningar i Dalsland där han utgår från sina intryck i studiecirkeln ”Mord i Dalsland”

Här kan du läsa mer om Strömmar i Dalslands von-Triercirkel hösten 2021. Där ville vi också reflektera kring von Triers representationer av människans natur, vad hans dalslandsfilmer blottlägger av våra egna drivkrafter och vad de filmerna kan lära oss om oss själva. Den självreflektionen var i våra ögon lika spännande som filmernas anknytning till vårt landskap.