Torsdagens planerade alternativträff gick om intet eftersom ”En Väg In” hade ställt in sin verksamhet den dagen. Inte på grund av coronaviruset utan för att den ansvarige meddelade att han var på begravning.

Dagens workshop föregicks av ett samtal med Lilliestiernska Galleriets ägare. Vi hade fått hans godkännande att genomföra vår workshop i hans galleri, men med tanke på situationen med coronaviruset, gick vi dit och frågade om han ville ställa in. Efter någon betänketid svarade han att vi fick komma, och att han i huvudsak skulle hålla sig i en annan del av huset.

Vår värd, konstnären Rolf O Eriksson
i sitt galleri i Åmål

Vi blev något färre deltagare än beräknat. Tre av dagens anmälda hade fått en lättare förkylning, så vi kom överens att de skulle stanna hemma. En anmäld var själv orolig att bli smittad, och bad därför att få utebli. Ytterligare en uppgav annat skäl att inte komma. Väl på plats vid galleriet i Åmål fick vi trots allt två deltagande ungdomar.

Gott om utrymme i Lilliestiernska Galleriet

Det kändes bekvämt en sådan här dag, att vi inte var så många. Det var lätt att hålla vederbörligt avstånd, och vår värd kunde ge oss en introduktion, både till platsen och till sin upplevelse av att vara konstnär. Särskilt intressant var hans beskrivning av konstnären som generalist, som i relation till kunskapens experter på skilda områden kan sammanfatta helheten till berättelser, som sätter in expertkunskapen i ett sammanhang.

Det blev en dag av meditativ reflektion. Fritt inhämtande av intryck i det rika bildflödet. En stunds gemensamt samtal. Sen gott om tid att välja ut en egen bild att stanna vid, att gå in i och hämta impulser och tankar. Att så få dela med sig av detta.

Hela tiden en stilla närvaro, där vår värd fanns i periferin i musik, i konsten – och så rätt som det var mitt ibland oss med sin mysiga hund, som ville leka lite och vi fick möjligheter att ställa frågor som rörde honom och hans konst.

Paus med fika följdes av skrivande och samtal i grupp och individuellt.

Och vi avslutade med att lämna en blomma till vår värd med tack för en dag i en inspirerande miljö.