SKIT i Antropocen – projektet där vi ser SKITEN och låter oss inspireras till skapande.

Zoom-möte på tisdag den 1 december kl 17 – 19.

Vi delar med oss av våra skapelser och tankar.

Maila till tomas.torbjornsson@gmail.com 

SÅ FÅR DU EN ZOOM-länk att klicka in dig med

Tisdag den 1 december kl 17

Skit i huvudet

Gestaltning

Ordet Gestaltning kommer från de tyska språken och innebär helt enkelt; att ge en tanke Gestalt, en Form. Det är alltså något vi gör, för utan görande blir ingenting gjort. (Ha, en så kallad truism.)

Våra skallar är fulla av bråte och ångest, den där bråten alltså är själva födan i vårt projekt. Nu ber jag dig att gestalta något av den bråte och den ångest som finns i din skalle, din själ, att komma ut och lufta sig och bli sedd från nya håll, kunna bli betraktad av andra.

Alltså! På tisdag nästa vecka klockan 17  har vi alla gjort något litet, En bild eller text eller ljud som har läckt ut ur vår skitiga skalle.

Detta kan bli en början på en gestaltning av hela vårt projekt, vem vet.

Väl mött i SKIT-projektet, 

/Martin Friberg