UNDER VÅREN 2020 DROG VI IGÅNG OCH GENOMFÖRDE DETTA PROJEKT FÖR UNGDOMAR . I PROJEKTET ARBETADE VI MED KONST, SAMTAL, KREATIVITET SOM VERKTYG FÖR ATT FRÄMJA PSYKISK HÄLSA.

Hälsoprojekt för ungdomar.

Syfte: Du får hjälp att undersöka dina resurser för att komma över blyghet/osäkerhet/rädsla.

Mål: Att kunna och våga uttrycka dig i privata eller offentliga sammanhang. Att utveckla din empati, din sociala kompetens och kommunikationsförmåga.

Målgrupp: ungdomar 14 – 26, svenskfödda och utrikes födda.

Metod: Övningar med utgångspunkt i känslor. Samtal, kreativt skapande. Konst, dans, improvisation.

I varje workshop genomfördes fysiska, mentala och känslomässiga övningar.

Projektet genomfördes med stöd av Bengtsfors Folkhälsoråd och i samarbete med ”En väg in” samt med ABF lokalt. ICA i Bengtsfors sponsrar med fika.

Projektledare och workshopansvariga var:

Tatiana Pismenskaya,

David Dickson,

Ewa Svensson,

Samtalsgrupp kring ”känsloburken”
Inspirationsbesök i galleriet hos konstnären
Rolf O Eriksson Åmål
Måleriworkshop
Några inspirerades av aprilsolen