För dig som arbetsgivare: Att investera i en session med improteater och/eller måleri är att visa dina medarbetare att du vill att de vågar vara fantasirika, att du vill att de vågar vara sig själva. Att de vågar ta tillvara sina egna resurser både i jobbet och i livet. För dina medarbetare är improteatern ett sätt att lära känna varandra och att våga vara sig själv i gruppen. Målerisessionen är för dem ett sätt att landa i sig själva vilket är viktigt inför nya uppgifter och utmaningar i jobbet.

Att improvisera, att hitta ett uttryck som är ditt eget och som gör att någon annan kan se och läsa din tanke – det är vad vi jobbar med. Det är roligt. Det är uppiggande. Det för oss också närmare varandra. Om vi är en grupp som behöver kunna samarbeta, så skapar improteater öppningar för samspel.

Att lyssna på musik och låta sig inspireras att måla – det lockar fram din kreativitet och det kan få dig att lyssna på vad du har i dig. Det ger en glädje och självkänsla du kan ta med dig.

Improvisationsteater är en lek. Där kan du få syn på dina resurser och du får våga. Du får våga att visa dig och att använda din röst. Måleri till musik är som en meditation. Det är på lek och allvar samtidigt, och när du kommer tillbaka till dagens verklighet så har du med dig upplevelsen att du både kan och vågar.