David Dickson har varit Strömmar i Dalslands ordförande sen starten 2018. Han är pensionerad gymnasielektor och arbetade i 17 år som lärare i engelska och filosofi på gymnasiet i Bengtsfors. I det arbetet genomförde han ett flertal projekt för skolutveckling – bland annat ett skrivarprojekt på Industriprogrammet tillsammans med författaren Torgny Karnstedt, och han utarbetade och testade även metoder för stöd åt elever med spetskunskaper.

David är disputerad forskare i amerikansk litteratur. Tidigare har han kombinerat studier med anställningar som industriarbetare, bl.a. 12 år som kallsmed vid Mustadfors Bruk i Dals Långed. Själv menar han att just den kombinationen var honom till stor nytta i läraryrket: ”Dels gjorde det att jag fick lätt att relatera till elever med olika social bakgrund, och dessutom tror jag att det är lärorikt att ha varit ute och upplevt samhället från lite olika perspektiv.”

I Strömmar i Dalsland har David varit drivande i föreningens olika projekt. Han har initierat flera integrationsprojekt och han har också varit starkt delaktig i skrivandet av manus till de teaterföreställningar som föreningen har genomfört. I föreningens arbete med yngre vuxna i behov av coachning och stöd har hans erfarenheter som mentor i skolans värld varit värdefulla. Detta har också blivit en tillgång i de projekt med elever i anpassad skolgång, som föreningen utvecklat de senaste åren.