Det är mycket lärorikt att se andra spela teater för den som ska spela teater själv. Idag – 11 juli – gick vi på teater tillsammans med våra två yngsta medlemmar i teatergruppen.

Det var ”Rödluvan och vargen” i lite ny tappning, och det var en grupp ungdomar, som hade detta som sommarlovsaktivitet under ledning av Young Innovation Hub och Studieförbundet Vuxenskolan i Åmål. Ungdomarna som stod på scen gjorde det för första gången, och det var ca 50 personer i publiken.

Det var roligt att se dessa ungdomar gestalta den  kända sagan. För våra två unga skådespelare blev det också ett tillfälle att diskutera hur man bäst når publiken som har kommit för att se ens föreställning. Efter dagens teater åkte vi därför till ABF-huset och övade på deras scen. Det blev en och en halv timme och det var ganska intensivt.

En fråga gällde hur man ska göra för att höras. ”Dom hade ju inga mikrofoner,” sa Raneem när vi diskuterade att det hade varit svårt att höra vad skådespelaren sa. Själva kommer vi ju att ha sk ”myggor” i vår föreställning, men oavsett om man har det eller inte, så behöver man tänka på att alla i salen ska höra det man säger. Nu hade vi inga mickar, och det hördes att flickorna tänkte på att deras röster skulle höras i hela lokalen.

En annan fråga var vad man kan göra för att den rollfigur man spelar ska bli levande. Raneem och Naya lyssnade noga när Tania berättade om ögonen. Blicken betyder mycket. När du talar med någon på scen, ska du titta på den. Titta i den personens ögon. När du talar till publiken, ska du titta på publiken. Och när du lyssnar, är det också viktigt vad du tittar på. Om du lyssnar på ”morfar” som berättar eller läser i sin sagobok, då ska du titta på ”morfar”. Då ser publiken att detta är betydelsefullt. Då ser dom att du är intresserad, och då blir dom också intresserade. Samma sak när det händer något viktigt på scen. Då tittar du dit och då dras publikens blickar dit också.

Det är också viktigt hur man rör sig på scen. Din rollfigur blir mer levande om du tänker på hur du står och hur du rör dig. Detta pratade Tania och flickorna mycket om idag. Att du bestämmer i förväg hur du ska flytta dig från en plats till en annan. Då uppfattar publiken att du är betydelsefull. Och att du tänker på hur du ska stå, så att du syns.

Allt detta övade vi. Naya hade förslag på gester, som förstärkte hennes replik. Båda lyssnade noga på Tanias regi.