Till dags dato har Kulturföreningen haft det vi kallar Söndagsgruppen som en av våra basaktiviteter. I Söndagsgruppen träffas vi och samtalar, berättar sagor, gör utflykter. Ibland gör vi en skrivarworkshop, men mest samtalar vi. Vi lär känna varandra och för den som behöver träna svenska språket blir det learning by doing. Deltagare i Söndagsgruppen är svenskfödda och utrikes födda, äldre och yngre.

Samtidigt genomför vi olika studiegrupper och projekt, och deltagare i Söndagsgruppen är ofta med och hjälper till.

Kulturföreningens första större projekt var två fotosessioner i början på november 2018, som sedan blev grunden för en utställning på Frivilligcentralen Förgätmigej i Bengtsfors 12 – 20 december. I arbetet med den utställningen deltog bland andra några ungdomar från högstadiet i Bengtsfors, en grupp afghanska killar och två syrisk-palestinska unga kvinnor från Dals Långed.

Hela våren 2019 arbetade Kulturföreningen med att skapa och genomföra performanceutställningen I Samma Båt. Det var föreningens projektledare Tatiana Pismenskaya som ledde det arbetet som sitt praktikarbete i en tvåårig utbildning på Kulturverkstan i Göteborg. I denna praktik, som genomfördes på ABF i Bengtsfors och Åmål samlades flyktingars berättelser in och gjordes till grund för en konstutställning och performanceberättelse om människors livsresor. I arbetet engagerades deltagare från Söndagsgruppen tillsammans med föreningens medlemmar och frivilliga från Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Karlstad. Speciellt värdefullt blev det arbete som utfördes av ungdomar kring volontärorganisationen Young Innovation Hub i Åmål. I utställningen ingick konstverk av 5 konstnärer – Habib Alraii Dals Långed, Sherian Baklaro Tyskland, Sheri Mustafa Danmark, Ivan Dahlstrand Kamiyasu Stockholm och Sens OC Mexico. I Samma båt genomfördes i samarbete med ABF och med stöd av Längmanska Kulturfonden.

Sommaren 2019 har Kulturföreningen ägnat åt ett samarbete med Billingsfors Teatersällskap i syfte att återuppliva teaterverksamheten kring den anrika Friluftsteatern på Ön i Billingsfors. Det arbetet påbörjades redan i januari 2019 och ledde till en föreställning som ska äga rum 2 augusti i samband med Bengtsfors Kommuns Kulturvecka. En föreställning är också bokad på Folkets Park i Bengtsfors den 24 augusti i samband med folkparkens 90-årsjubileum. Projektet tillsammans med Billingsfors Teatersällskap är ettårigt och stöds av Dalslands Sparbank och Bengtsfors kommun i syfte att skapa en hållbar teaterverksamhet för framtiden.

2019 08 01 David Dickson