Om du klickar på rullisten ”Våra projekt” kan du se bilder och inlägg där vi berättar lite närmare om våra olika projekt.

Kulturföreningen Strömmar i Dalsland har sedan bildandet 2018 arrangerat utställningar, teaterföreställningar, hälsoprojekt och studiecirklar kring integration, film, sagor, måleri. Man vänder sig till breda målgrupper av kulturintresserad allmänhet och ibland – när det finns ekonomiskt utrymme att jobba mer specialiserat – har man kunnat nischa in sig på särskilda målgrupper, som flyktingar med svåra livsupplevelser, ungdomar som står utanför arbete och skola eller konstnärer som vill testa nya teman i sitt konstskapande.

Vid starten 2018 var de första större projekten två fotosessioner i början på november det året. De blev sedan grunden för en utställning på Frivilligcentralen Förgätmigej i Bengtsfors i december. I arbetet med den utställningen deltog bland andra några ungdomar från högstadiet i Bengtsfors, en grupp afghanska killar boende i Bengtsfors och Billingsfors samt två syrisk-palestinska unga kvinnor från Dals Långed.

Hela våren 2019 arbetade Kulturföreningen med att skapa och genomföra performanceutställningen I Samma Båt. Det var föreningens projektledare Tatiana Pismenskaya som ledde det arbetet som sitt praktikarbete i en tvåårig utbildning på Kulturverkstan i Göteborg. I denna praktik, som genomfördes på ABF i Bengtsfors och Åmål samlades flyktingars berättelser in och gjordes till grund för en konstutställning och performanceberättelse om människors livsresor. I arbetet engagerades deltagare från föreningens övriga studiecirklar tillsammans med föreningens medlemmar och frivilliga från Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Karlstad. Speciellt värdefullt blev det arbete som utfördes av ungdomar kring volontärorganisationen Young Innovation Hub i Åmål. I utställningen ingick konstverk av 5 konstnärer – Habib Alraii Dals Långed, Sherian Baklaro Tyskland, Sheri Mustafa Danmark, Ivan Dahlstrand Kamiyasu Stockholm och Sens OC Mexico. I Samma båt genomfördes i samarbete med ABF och med stöd av Längmanska Kulturfonden.

Sommaren 2019 ägnade Kulturföreningen åt ett samarbete med Billingsfors Teatersällskap i syfte att återuppliva teaterverksamheten kring den anrika Friluftsteatern på Ön i Billingsfors. Det arbetet påbörjades redan i januari 2019 och ledde till en föreställning 2 augusti i samband med Bengtsfors Kommuns Kulturvecka. En föreställning genomfördes också på Folkets Park i Bengtsfors den 24 augusti i samband med folkparkens 90-årsjubileum och ytterligare en på Dalslands Konstmuseum i Upperud den 23 november. I det här teaterprojektet genomfördes också en serie workshops och samtalsgrupper, som ledde fram till två performance-event i Bengtsfors i slutet av oktober – ett på Majberget i samband med Kommunens ljus- och skräckkväll och ett på IT-caféet Caméra-IT. Projektet tillsammans med Billingsfors Teatersällskap har uppburit stöd av Dalslands Sparbank och Bengtsfors kommun i syfte att skapa en hållbar teaterverksamhet för framtiden. Det avslutades i december 2019, och fick till resultat ett nytt samarbete mellan Billingsfors Teatersällskap, Frivilligcentralen Förgätmigej och Sensus.

Januari till och med mars 2020 arbetade Kulturföreningen Strömmar i Dalsland framför allt med hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA. Detta var ett pilotprojekt där kreativitet och konst användes som verktyg för psykisk hälsa. Projektet, som stöddes av Folkhälsorådet i Bengtsfors Kommun, samlade en grupp ungdomar till kreativa aktiviteter och samtal. Vid utvärderingen av projektet har föreningen tagit tillvara de erfarenheter som gjorts inför framtida projekt.

Hösten 2020 arrangerades en studiecirkelserie på det kanske lite udda temat SKIT. Olika aspekter av begreppet studerades – såväl miljömässiga som kroppsinriktade och även psykologiska och sociala situationer, där man blir behandlad som eller upplever sig som just SKIT. Studiecirkeln resulterade i en konstutställning på temat med titeln ”Får vi skita på torget?” – en titel inspirerad av ett ordspråk i det gambiansk språket Wollof, som lyder: ”även om du äger hela staden så får du inte skita på torget!” Utställningen ägde rum i entréhallen till Bengtsfors bibliotek under april månad 2022. Både lokala konstnärer och konstnärer från Västerås, Ulricehamn och Göteborg deltog med målningar, foto, teckningar och skulpturer. Utställningen genomfördes i samarbete med Bengtsfors Bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan. Från och med våren 2021 genomförs föreningens arragemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Efter vårens utställning 2021 startade Strömmar i Dalsland en studiecirkel kring de filmer som regissören Lars von Trier spelade in i Dalsland 1999 och 2017. Det var filmerna Dancer in the Dark och The House that Jack Built som diskuterades och analyserades. I fokus var dels de platser där filmerna spelades in och dels frågor kring filmteknik och filmkritik. Projektet genomfördes i samarbete med Film i Väst och von Triers filmbolag Zentropa Sweden. Filmaren Tommy Malm från Uddevalla och filmforskaren Jenny Jansdotter Karlstads Universitet engagerades som föredragshållare.

Året 2022 ägnades åt en serie träffar med måleri till musik. Varannan vecka bjöds intresserad allmänhet in. Det inleddes med att spelmannen David Norlin från Bengtsfors bjöd på sin rika repertoar på fiol. Arrangemanget pågick hela våren och det bjöds såväl levande som inspelad musik som inspirerade till konstnärligt skapande. Under Bengtsfors Kulturvecka i slutet av juli arrangerade Strömmar i Dalsland tre hela dagar med just måleri till musik. Fritidsgården på Sågudden i Bengtsfors, Mariann Andreassons ateljé i Rovhålan, Kölviken samt Mustadfors Folkets Hus var de ställen dit hugade besökare kunde tillbringa så mycket tid de ville med muskinspirerat konstskapande. Kanske mest överraskande var att över 30 deltagare kom till det avlägset belägna Rovhålan, dit man tar sig längs smala krokiga grusvägar. Dit kom även P4 Väst och undervisade arrangörer och deltagare. På begäran arrangerade Strömmar i Dalsland måleri till musik även vid Halmbiennalen på Halmens Hus i Bengtsfors den 3 september.

Som avslutning på 2022 deltog föreningen i Bengtsfors ljusfestival på Majberget den 27 oktober. Här framfördes ett egenproducerat sagospel i eldsken inför en publik på mellan 200 och 300 barn pchj vuxna.

2022 12 05 David Dickson