1)

Denna bild representerar året 2021. Begränsningar och restriktioner för fysiska möten triggade oss. Vi testade och genomförde en global mötesserie. Första mötet hade vi deltagare från 6 länder. Under vägen fick vi deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Ryssland, Estland, Vitryssland, USA och Kenya. Ämnet var konst som inspiration för människor med trauma. Deltagare var personer med erfarenhet av konstprojekt i psykiatri, skolor, flyktingarbete, fängelser och egen traumabearbetning. Resultatet blev ett högintressant erfarenhetsutbyte samt en projektidé, som vi hoppas återkomma till. Bilden togs en frostig januaridag vid Byälven i Säffle.

2)

Baboucar Camara lärde vi känna förra året när vi träffades på Fritidsgår’n i Bengtsfors. Nu kom Bouba till oss med inspiration, trummor och gambiansk folkkultur. Här spelar vi in en sekvens till vår utställning ”Får vi skita på torget?” Titeln hämtad från det gambianska ordspråket ”även om du äger stan så får du inte skita på torget!” Detta var på vackra Majberget en solig men lite kylig dag i slutet av mars månad 2021.

3)

”Vi stänger passagen – vi gör en förstoppning”

Vår utställning på temat SKIT var vårens stora satsning. Vi ställde ut i entréhallen till Bengtsfors Bibliotek under april månad. Elva konstnärer var representerade med verk på temat. Här hänger Patricia Fortoul från Västerås ett av sina konstverk – Det vetenskapliga ögat, som gestaltar en tendens hos vetenskapen att avpersonifiera människan – på gott och ont.

4)

En rolig detalj i SKIT-utställningen var att vi fick lov av Jessica Fleetwood att införliva hennes permanenta smidesskulptur i Stenhallen – ”Cafédamer på Bengtsfors” – i vår utställning. Peter Karlsson fick fria händer och gjorde med respektfull humor tillfälligt om konstverket till ”damer i toakön.”

(Länk till SKIT-utställningen ”Får vi skita på torget?”)

5)

©Magnus Svensson, Mazstudios

Föreningens andra stora satsning 2021 var studiecirkeln MORD i Dalsland om den danske demonregissören Lars von Triers två filmer som spelades in i Dalsland 1999 och 2017. Bilden här togs av Magnus Svensson, location manager för filmen Dancer in the Dark med isländska sångerskan Björk som huvudrollsinnehavare och visar ett dalsländskt hus som har en central roll i filmen.

6)

Lars von Trier under inspelningen 2017 av ”The House that Jack Built” i Skåpafors i Dalsland. Bild: © Jonas Lindstedt

Om von Triers andra dalslandsinspelade film, The House that Jack Built, skriver danska Kristeligt Dagblad:

”I mina ögon är Lars von Trier något av de finaste vi har. Själviscensättande och blyg, känslig och iskall, humoristisk och allvarlig.”

Filmbloggen Vulture har en annan åsikt och skriver att ”Lars von Trier’s The House That Jack Built är ett narcissistiskt, otäckt slag under bältet”.

Lars von Triers två dalslandsinspelade filmer diskuterade vi under höstens studiecirkel dit vi också bjöd in Tommy Malm, som var platsansvarig för den senare filmen, samt filmforskaren Jenny Jansdotter från Karlstads Universitet.

7)

Föreningen jobbade på att utveckla sitt kontaktnät. Anna Hjelmberg, nya Kulturchefen i Bengtsfors, samlade kulturaktörer i kommunen till samtal och idéutbyte. Det var ett bra initiativ, som vi gärna deltog i.