2019 01 14

Affisch där vi söker medhjälpare till vår utställning ”I samma båt”. Guider till performance, folk som kan redigera bild och ljud.

I det här projektet kombinerar vi två saker. Kulturarv och integration.

Människor födda i Sverige och människor födda i andra länder skriver och berättar om sina liv. Vi söker också tillsammans efter sagor, sägner från Dalsland och från hela världen.

Vi presenterar berättelserna på en utställning med ljud, bild och performance.

Utställningen kommer att bli den 27 maj – 29 juni 2019. Plats: ABF i Åmål

Hisstrumman i ABF-huset i Åmål. En del i vår planering.

Själva lokalen kan vara en inspiration. Lokalen är mycket i glas och genomskinlig med glasväggar i hiss, entré och studiesalar. Och så, ett svart ogenomskinligt utställningsrum – instängdhet – där bilderna blir våra ögon ut genom det svarta stängda.

Utställning och performance ska bestå av berättelser och just nu pågår arbetet med insamling, skrivande, inspelning och ljud- och bildmix av dessa.

Berättelserna kommer att presenteras i olika konstnärliga former – av deltagare från olika generationer; med olika kulturell bakgrund.

Vi söker också dig som vill vara performanceguide vid de tillfällen då utställningens performanceevents äger rum. Hör av dig så berättar vi vad som ska hända. dialogue@hotmail.se

/DD