De lokaler föreningen använder i Bengtsfors (Bengtsfors Bibliotek Dalslandsrummet) respektive Åmål (Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långatan 19) nås bäst med bil/cykel. Bengtsfors bibliotek ligger på 5 minuters gångavstånd från bussterminalen. SV i Åmål ligger på 15 minuters gångavstånd från buss/järnvägstation. Parkering finns på båda ställena i direkt anslutning till lokalerna.

I Bengtsfors ligger Bibliotekets Dalslandsrum i markplanet utan trappor. I Åmål nås SVs lokaler på andra våningsplanet via trappa resp hiss.

Kulturföreningen Strömmar i Dalslands kontaktperson för frågor om tillgänglighet vid våra arrangemang är Ewa Svensson tel: 070 382 73 64