Kulturföreningen Strömmar i Dalsland publicerar, med början 2021 02 23, en artikelserie om kultur i Bengtsfors. Artiklarna är författade av Amer Rashed Elias, palestinsk författare och journalist, boende i Billingsfors.

Amer har, som expert i palestinafrågor, publicerat ett flertal böcker i ämnet på arabiska. Hösten 2020 hade Amer praktikplats hos Kulturföreningen Strömmar i Dalsland i syfte att kunna börja fungera som aktör i det svenska kulturlivet. 

Projektet SKIT i Antropocen: Amer berättar om den historiska bakgrunden till dagens palestinakonflikt

Praktiken kom att bestå av flera olika delar – datalektioner, språkundervisning, deltagande i Strömmar i Dalslands pågående kulturprojekt SKIT i Antropocen, samt eget skrivande. 

Slutuppgiften i praktikperioden blev deltagande i Kulturföreningens intervju med kommunens nya kulturchef Anna Hjelmberg. Häri ingick förberedelser, där Amer satte sig in i Bengtsfors Kommuns kulturstrategi och läste in sig på kommunens kulturplan 2015 – 2020. Efter samtal och diskussioner kring detta förberedde Amer frågor till den nya kulturchefen, specifikt gällande kommunens kulturinsatser för nya svenskar.

Efter intervjun med Anna Hjelmberg skrev Amer fyra artiklar om frågor, som han upplever som viktiga att diskutera i samband med att kommunen utvärderar den gamla kulturplanen och utformar den nya. Artiklarna har publicerats på Kulturföreningen Strömmar i Dalslands hemsida (länkar finns här nedan). 

Amers artiklar har språkkorrigerats av David Dickson. De har följande rubriker:

Integrera nysvenskar är en halv framgång” – publicerad 210123

Kulturella aktiviteter och integration” – publicerad 210126

Vikten av att undervisa arabiska i Sverige” – publicerad 210130

De utbildade invandrarnas roll i integrationen” – publicerad 210202