Invandrare har många svårigheter, som förhindrar deras snabba integration i sina nya samhällen. Den kanske viktigaste utmaningen är att de står inför en ny kulturell miljö, förutom att lära sig ett nytt språk och att höja sin kompetens för att hitta arbete.

Det råder ingen tvekan om att invandrare inte kan uppnå stabilitet, integreras i samhället, leva normalt och bygga ett nytt liv, utan att övervinna dessa svårigheter. Vägen från deras sida är adekvat kunskap om och respekt för kulturen, traditionerna och sederna i deras nya samhälle. 

Detta mål uppnås kanske inte helt för den första generationen av invandrare, men det kan uppnå mycket betydande resultat när det gäller andra generationen, som nog lättare kan befästa sin fullständiga integration och ta sin plats och roll i samhället.

Kulturella och konstnärliga aktiviteter uppmuntrar initiativ och spelar en viktig roll för att uppnå integration. För att bli effektiva är det viktigt att de når så många invandrare som möjligt.

Detta kräver att sådana aktiviteter placeras på dagordningen för kulturinstitutioner som bibliotek, teatrar, museer, musikskolor etc. I samordning med lokala organisationer som arbetar inom kulturell och konstnärlig verksamhet.

Samtidigt som detta skapar kunskap om och respekt för kulturen, traditionerna och sederna i det svenska samhället, är målet med dessa aktiviteter också utvecklingen av en större förståelse för invandrarnas kultur, traditioner och seder. Processen att integrera invandrare i deras nya samhällen ur ett kulturperspektiv är en dubbel process, med invandrarnas öppenhet för kulturen, sederna och traditionen i det nya samhället, och i gengäld dess öppenhet för deras kultur, seder och traditioner.

I den utsträckning, som kulturella och konstnärliga aktiviteter lyckas spela en större, effektiv och välplanerad roll med integrering och ömsesidig acceptans, kan samhället skydda ungdomar från våldsamma idéer, extremism, rasism och organiserad brottslighet.

Med denna förståelse av begreppet interkulturell dialog, kan det dubbla syftet med kulturella och konstnärliga aktiviteter uppfyllas. Man kan nå en ömsesidig förståelse och respekt för kultur, seder och traditioner och föra dem närmare baserat på den gemensamma människan.

/Amer Rashed Elias