I Sverige utfärdades 2011 en lag som kräver att man undervisar invandrares barn i modersmålet från dagis. Det finns dock många svårigheter som förhindrar tillämpningen av denna lag i den form och nivå som krävs.

Lagen visade regeringens förståelse för vikten av denna fråga. Samtidigt finns det politiker som motsätter sig den, vilket bland annat återspeglar  sig i vissa kommuners hantering av frågan.

De som tvekar att tillhandahålla undervisning i modersmålet menar att uppmärksamheten bör fokuseras på att lära sig svenska. Därigenom skapar de en konflikt mellan att lära sig modersmålet och att lära sig svenska.

Enligt denna uppfattning är modersmålet inte användbart för att kommunicera med andra och hindrar integrationen i samhället. Detta är ett felaktigt påstående. Vetenskapen bekräftar istället att det är till stor hjälp att behärska modersmålet när man ska lära sig ett nytt språk.

På praktisk nivå är problemen med att lära sig modersmålet många och komplexa. Från bristen på en tydlig läroplan i ämnet till bristen på specialiserade lärare. Den tid som avsatts för undervisning i modersmålet är endast en timme per vecka efter skoltiden, och det är frivilligt att delta i lektionen.

Detta förklarar varför lärare som är specialiserade på modersmålet, inklusive arabiska, inte är villiga att arbeta i undervisningen eftersom den ekonomiska ersättningen är mycket liten. 

Intresset för att lära sig modersmålet kan inte jämföras med undervisningen i andra språk som franska, tyska eller spanska, eftersom dessa språk får mycket större uppmärksamhet.

En annan viktig aspekt angående det arabiska språket som modersmål är behovet att lära och behärska det för att förstå lagarna i den islamiska religionen. Koranen är skriven på arabiska, och arabiska ungdomar som inte behärskar det arabiska språket kan bli offer för radikala och våldsamma idéer på grund av felaktiga tolkningar, som sprids av individer eller grupper som på bedrägligt sätt hävdar att de är represententanter för den islamiska religionen.

Ovanstående visar behovet av att rätta till brister i undervisningen av modersmålet, särskilt arabiska, som har blivit det andra språket i Sverige, om man räknar antalet människor som talar det. Att lära sig arabiska är också viktigt eftersom 400 miljoner människor i världen talar det, och därför är det viktigt, inte bara för nya svenskar av arabiskt ursprung. Det är också viktigt att jämställa arabiskan med övriga språk i skolan så att det kan väljas av alla svenska elever, som vill kommunicera med arabisk kultur.

/Amer Rashed Elias