Med en möjligtvis tankeväckande bild önskar vi alla medlemmar, vänner och eventuellt förbipasserande ett Gott slut på det gamla året och ett Gott Nytt 2022.

Målat o arrangerat av
Mariann Andreasson.
Bildredigering: David Dickson