2018 04 14 De första stegen

Tatiana med Eva och Roy Andreasson i Fröskog

Denna dag togs de första stegen mot det som senare skulle bli Kulturföreningen Strömmar i Dalsland. Tatiana och David sökte tips om berättare och kulturbärare av det dalsländska kulturarvet.

Roy visar runt i Verkälvens dalgång med åldriga spår efter dammbyggnader och försök till gruvverksamhet

Två viktiga möten den här dagen. Först hos Roy och Eva Andreasson i Fröskog, sedan hos Tommy Andersson, arkeolog som bor intill de 3000-åriga hällristningarna i Tisselskog. På båda mötena berättades det och gavs tips om personer att träffa och viktig litteratur att läsa.

Hos arkeologen Tommy Andersson i Tisselskog

Bertil Holmström: Ostindiska Compagniet och jakten på silver kom att bli en viktig källa. Likaså Hans H Lundkvists Vikingarnas ursprung – Beowulf sprider nytt ljus – en skrift, som ger mycket inspiration om den läses med ett kritiskt öga. Mauritz Sahlins Brukspatronerna Sahlin på Dal var också en källa att ösa ur. Spännande ingångar i ett kulturarv, globalt och lokalt.

Dalsländskt kulturarv vid Högsbyn i Tisselskog

.

2018 04 23 Friluftsteater och lokal historia

Några som uppsöktes vid flera tillfällen var Per-Åke Hall, som är mångårig medlem i Billingsfors Teatersällskap, Monika Åhlund i Taxviken, som bland annat är utgivare av den lokalhistoriska tidskriften Häradsbladet, och Olle Lind, historieintresserad fotograf i Billingsfors. Med dessa som guider, fick vi nya spår att följa. Olle har ett rikt fotoarkiv med lokala personligheter och händelser sen långt tillbaka. Per-Åke är en berättare av guds nåde, och Monika äger en källkritisk historiekunskap som överträffar det mesta. Här blev det ett antal möten, där Olles bildarkiv besöktes och där en viktig relation till Billingsfors Teatersällskap etablerades.

Per-Åke Hall, Monika Åhlund och Olle Lind. Bilden är från ett möte den 4 september, då Kulturföreningen samlade dessa tre historie-förmedlare till berättarträff

Litteraturtips som gavs:

Jochum Stattin Näcken: spelman eller gränsvakt? 

Per-Arne Staaf: I Kungsådrans Flöde.


.

2018 07 04 Exkursion till Låbyns Gård Laxarby

Mats Bergling är ägare till Låbyns Gård. Vi gjorde några besök där. Mats visade den fina kuperade trädgården. Han visade också bäcken, den gamla dammbyggnaden, platser  där det vattendrivna tröskverket legat samt bastun och den nya badtunnan. Det var här vi fick berättelsen om Mats morfar Georg Erhard, som kom att ligga till grund för vårt manus till teaterföreställningen vi satte upp på Friluftsteatern i Billingsfors några veckor senare.

Den gamla dammen på Låbyns Gård finns delvis kvar.
I en träränna leds vattnet idag till badtunnan.

.

2018 07 21 Teaterföreställning på Friluftsteatern Billingsfors

Kulturföreningen Strömmar i Dalslands första event. Kulturveckan i Bengtsfors inleddes på Friluftsteatern i Billingsfors den 21 juli 2018. Tal av kulturchefen Sara Vogel-Rödin, kåseri om Friluftsteaterns historia av Per-Åke Hall och sedan två teaterföreställningar. En nygammal version av ett tidigare krönikespel om Billingsfors Bruks långa historia. Och så en kort föreställning där  vi presenterade oss med scenberättelse med lokal förankring.

Kulturföreningen låg då fortfarande i sin linda. Men vi arbetade redan effektivt. Vi hade alltså läst in oss på delar av bygdens historia och på föreställningar om Näck och Sjörå som naturens härskare i gammal folktro. Vi intervjuade personer i Laxarby om händelser i vattenhjul och fors, och när vi satt ihop ett manus hade vi tre veckor på oss till föreställningen skulle gå av stapeln.

Johanna Nordling Kuusisto och Rebecca Lager. Platsen är anrika Friluftsteatern i Billingsfors. Foto: David Dickson

Johanna Nordling Kuusisto och Rebecca Lager tog sig an uppgiften tillsammans med oss, Tania och David. Mot slutet fick vi också med oss Michael Mentgen från Fröskogs Östersbyn.

Det blev en fin liten föreställning där Rebecca som presentatör av Kulturföreningen fick se sig avbruten av Näckens röst från ingenstans, vilket fick henne att undra om hela verkligheten kanske är en saga. I den sagostämningen steg Mats i Låbyns morfar Georg Erhard upp ur sin grav och berättade om hur han sånär drunknat den gången dammen till vattenhjulet på gården brast. Detta blev tillfälle för den väna och mäktiga Sjöråa att ställa Näcken till svars för olyckan och berätta hur hon räddat Georg ur det strömmande vattnet.

Så tecknades bilden av den besjälade naturen, som hjälper och stjälper människan och hur den tron länge existerade sida vid sida med både asatro och kristenhet. Michael Mentgen berättade om frigörande dans som en metod att öppna upp för fantasin. Och så gav vi publiken en bild av hur Kulturföreningen Strömmar i Dalsland vill arbeta med berättelser och konst.

Roller:

Presentatör: Rebecca Lager. Näcken: David Dickson. Sjöråa: Johanna Nordling Kuusisto. Georg Erhard: David Dickson. Regissör: Tatiana Pismenskaya.

Georg Erhard äntrar scenen

.

2018 07 27 Hos fågelfotografen

Tillsammans med fotografen Kent-Åke Gustavsson genomfördes några möten där TP och DD fick hjälp att utveckla sin kamerateknik.

Fotnot: Här grundlades också ett samarbete, som senare bar frukt i utställningen ”Människor i Dalsland” på Frivilligcentralen i Bengtsfors i december 2018.

Kent-Åke testar Tatianas kamera

.

2018 07 31 Frivilligcentralen Förgätmigej

Första mötet i ett samarbete som skulle visa sig fruktbart. Ewa Flink, Sensus och Marie-Therese Harfouche, ABF driver Frivilligcentralen i Bengtsfors som ett samarbetsprojekt mellan de två studieförbunden.

Marie-Therese och Ewa
vid vår fotosession i november.
Foto: Jan Gustavsson

.

2018 08 16 Kulturföreningen Strömmar i Dalsland

Denna datum bildades Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.

Med vid bildandet var Tatiana Pismenskaya, David Dickson, Rebecca Lager och Johanna Nordling Kuusisto.

.

2018 09 04 Billingsfors Teatersällskap

Möte på biograf Odeon i Bengtsfors. Detta var det första mötet i syfte att etablera ett samarbete mellan Kulturföreningen Strömmar i Dalsland och Billingsfors Teatersällskap. Göte Magnusson var vår kontaktman. Bland de närvarande var bland andra Kajsa Bäckmarker-Brage och Lena Lundin.

Göte Magnusson
Kajsa Bäckmarker-Brage
Lena Lundin

.

2018 09 30 Flyktingströmmar nu och då

Denna dag hölls möte med Monika Åhlund, hemma hos henne i Taxviken, Steneby. Det som diskuterades var möjligheter att hitta kopplingar mellan dagens flyktingströmmar och flyktingströmmarna under andra världskriget från Norge i de dalsländska gränstrakterna.

Litteraturtips:

Stig Roth: Kontakt över gränsen: Dalsland – Östfold – Bohuslän 1942 – 1945

Åke Hansson: Beredskapsminnen i Västra Steneby


Andra världskriget. Traktens hästar i rad på väg till Ed att mönstras in till försvaret. ”Beredskapsminnen i Västra Steneby”. Tecknare: Klas Alexandersson
Tatiana och Monika

.

2018 10 16 Viktigt möte på Kafé Schuckert

På Kafé Schuckert i Dals Långed mötte vi för första gången systrarna Dima och Nagham Ilyas. Det blev ett samarbete som har utvecklats undan för undan. De har bland annat deltagit i våra fotosessioner tillsammans med sin familj och de har varit delaktiga i vår utställning på Frivilligcentralen i Bengtsfors i december. Dima och Nagham är palestinier och har bott i Syrien.

———

.

2018 11 01 Berättarcirkel, språkträning svenska och engelska

I november 2018  startade vår studiecirkel där vi berättar viktiga saker för varandra, där vi ritar, målar, diktar, skriver, resonerar.

Berättarcirkeln fortsätter i januari 2019. Vi kommer att arbeta med att göra ett kulturevent med en utställning som handlar om de saker vi berättar. I det arbetet använder vi svenska språket och utvecklar det. Vid vissa träffar kommer arbetsspråket att vara engelska.

Du som är intresserad – det går fortfarande att anmäla sig.

Ring David: 070 – 509 81 65

———

.

2018 11 03 Fotoevent på Not Quite i Fengersfors.

Foto: Jan Gustavsson

Fotograf: Jan Gustavsson.

Regissör: Tatiana Pismenskaya.

Regiassistent: David Dickson

Livsresan. Foto och bearbetning Jan Gustavsson

Övriga deltagare: Alice Hellman, Sayed Alisajud Yosofi, Safian Haj Mohamed, Fade Alnezami, Marie-Therese Harfouche, Ewa Flink, Alva Eira, Emilia Nätt, Morteza Rahimi, Ellen Renlund, Ellinor Karlsson, Rajmonda Qupevaj, Annastina Andersson, Sofia Eriksson, Sakhi Azizi och Charlotta Eriksson.

Mötesplats Strömmar i Dalsland. Foto o bearbetning photoshop Jan Gustavsson

.

.

2018 11 04 Fotoevent vid Laxarby Kvarn

Några av deltagarna samlade vid kraftverkets kulvert. foto: Kent-Åke Gustavsson

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

Regissör: Tatiana Pismenskaya

Regiassistent: David Dickson

Övriga deltagare: Ahmad Jamal Albaradan, Safian Haj Mohamed, Nazek Moustafa, Dima Ilyas, Nagham Ilyas, Ehab Elyas, Fade Alnezami, Reem Fawal.

Kvarnvärdar: Birgitta Arnerup-Cooper, Kåre Emilsson.

Här skapas kraften. Foto: Kent-Åke Gustavsson
Strömmar i Dalsland. Foto: Kent-Åke Gustavsson

.

2018 11 18

Igår, lördag, hade Najla kallat sina SFI-elever till vårt möte. Najla är språkstödjare på Utvecklingscentrum i Bengtsfors. Det kom två familjer plus en kille. Sammanlagt blev vi 12 personer.

Det var spännande att träffas så. De som kom undrade förstås vad vi ville att de skulle göra. Och de undrade nog också om vi kan ge dem något som de behöver.

Vi vill att de berättar. Berättar om sina liv, om sin barndom och om personer som är viktiga för dem. Och vi började där. Men först lekte vi en lek där vi lärde oss varandras namn.

Vi övade oss att berätta. Det brukar vara så att när vi intervjuar någon, så blir första repliken ”Nej, jag har ju inget att berätta”. Därför hade vi några ganska enkla frågor som alla skulle ställa till varandra. På det viset

Najla Moustafa är den som har hjälpt oss mest med att få deltagare till vår söndagsgrupp (foto DD)


Safian Hajmohamed, Najlas make, lär oss mycket om arabisk poesi. (foto: Kent-Åke Gustavsson)


fick vi reda på vad alla brukar äta till frukost. Men vi fick också veta mycket annat. När frågorna på tavlan tog slut fanns det ju mer att berätta.

Vi vill alltså ha berättelser som vi tillsammans med deltagarna målar, skriver, fotar, till en utställning och ett kulturevent. Vad får deltagarna? På vägen till vårt mål får de använda svenska språket och engelska språket och bli säkrare på det. Kanske får alla också några nya vänner på köpet.

———

.

2018 11 22 Journalistik

Vi prövade ett annorlunda grepp tillsammans med Fadi Nezami och Reem Fawal. Vi körde upp till Gustavsfors dit vi var inbjudna av Royne Karlsson till Sjömagasinets restaurang. Vi blev bjudna på en spännande guidning och härlig lunch. Fadi och Reem intervjuade. Ett resultat av detta blev ett kort reportage, som var med som inslag på vår utställning i december.

Så här, bland annat, skrev Fadi om Sjömagasinets ägare:

”En ambitiös man, som har vuxit upp i en fattig familj. Han försöker nå sina drömmar utan att låta någontig stoppa honom.

Hans engelska var dålig i början men det var inget hinder för honom! Han lärde sig till slut en flytande engleska! Och så ville han lära sig att flyga flygplan och det gjorde han också. Han är en man med drömmar kan man säga! Hade alltid sina intressen i livet som han ville uppnå. 

Han är öppen mot alla, generös och ödmjuk! Han berättar om sina svagheter på roligt sätt. Han tycker om att bevara traditioner då äter han ärtor och fläsk varje torsdag.”

———.

2018 11 27 Skrivarworkshops inför fotoutställning 5 dec

En skrivarstuga på ABF i Bengtsfors tillsammans med Sakhi Azizi, Morteza Rahimi, Sayed Yosofi och Morteza Kasemi. Fyra afghanska killar, som arbetade intensivt och med glädje. Det var den andra workshopen för skrivande som Kulturföreningen Strömmar i Dalsland ordnade inför utställningen på Frivilligcentralen Förgätmigej i Bengtsfors den 5 december.

Killarna skrev på svenska och på sitt modersmål dari.

Den första workshopen hade vi redan den 21 november tillsammans med Rajmonda Quepevaj och Emilia Nätt. De kom efter skolan och jobbade. De lade upp en idéskiss till en seriestrip om den gången de gick mot strömmen tidigare i år. Resultatet får vi se den 5 december på utställningen på Frivilligcentralen.

Emilia och Raymonda.

Systrarna Nagham och Dima Ilyas skrev berättelser och målade.

Nagham och Dima

.

2018 12 03 Förberedelser för utställning

Det är intensiva dagar nu när vi gör de sista förberedelserna för vår utställning på Frivilligcentralen i Bengtsfors. Den här utställningen blev mer spontan än vi hade tänkt oss.

När vi hade genomfört de två fotoeventen i början av november – på Not Quite i Fengersfors och på Laxarby Kvarn – så var vår plan att koppla ihop detta bildskapande med våra berättarcirklar på lite längre sikt. Men så kom idémakerskan Marie-Therese Harfouche förbi. Hon fick se vad vi jobbade med och såg genast en möjlighet. ”Varför inte göra detta till en utställning när vi har öppet hus på Frivilligcentralen om 4 veckor?”

Tvättat och klart. Vi tvekade inte mer än två sekunder, innan vi antog anbudet.

Det 5 december är på onsdag och då ska det bli vernissage. Den här helgen jobbar vi intensivt. Men vi har inte varit ensamma. Redan i tisdags hade Sayed, Morteza R., Sakhi och Morteza Q. nästan gjort färdigt sina texter på dari och på svenska. I fredags kom Emilia, Rajmonda, Dima, Nagham och Safian och jobbade med sina bidrag.

Hela lördagen jobbade vi själva med att sätta upp fotografier och komponera till ett kollage med tidningsurklipp och våra deltagares berättelser.

Igår söndag och idag blev det rusch. Emilia och Alva kom och gjorde klart och hjälpte till med kollaget. Sen kom killgänget, nu tillsammans med Nazir. De hade synpunkter på kompositionen och det blev bra när de satte ihop sina berättelser med bilderna.

I kväll är allt i stort sett färdigt och på onsdag är det vernissage.

Den röda tråden? Strömmarna av människor och deras tankar i Dalsland idag.

———

.

2018 12 05 Utställning ”Människor i Dalsland” 

Detta är resultatet av de två fotosessioner som föreningen anordnade på Not Quite i Fengersfors och vid Laxarby Kvarn den 3:e och 4:e november.

Till fotosessionerna hade vi inbjudit dalslänningar med olika bakgrund med syfte att tillsammans skapa en utställning och att i den uppgiften mötas och samarbeta. Sammanlagt deltog 30 personer i de två fotosessionerna – kvinnor och män, inrikes och utrikes födda, unga, gamla och medelålders. Fotografer var Jan Gustavsson (på Not Quite) och Kent-Åke Gustavsson (vid Laxarby Kvarn). Regissör vid båda eventen var Tatiana Pismenskaya.

Fotosessionerna och utställningen är led i ett integrationsprojekt i regi av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.

Vår utgångspunkt:

Konst som redskap för att förena människor oavsett deras olikheter 

Dalslänningar presenterar sig

Berättelser och utbyte. Vi tror starkt på dialogens kraft. Den ökar vår tolerans, gör oss friare, utvidgar våra perspektiv, definierar vår individualitet.

Därför avser vi att skapa ett säkert utrymme där människor med olika ursprung, bakgrund och språk kan träffas, berätta om sina livshistorier och senare presentera dem i olika konstformer.

I “Den kvalitativa forskningsintervjun” , talar Steinar Kvale och Svend Brinkmann om detta:

“Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem.” 

Vill du också lära känna mig så?

Spännande var det att göra denna utställning. Först de två fotoeventen på Not Quite och på Laxarby Kvarn 3-4/11, och sen gick det med fart sen Marie-Therese Harfouche bjudit in oss att ha vernissage den 5 dec på Frivilligcentralen Förgätmigej.

Aktiva i skapandet av utställningen var Emilia Nätt, Rajmonda Qupevaj, Fadi Nezami, Reem Fawal, Morteza Rahimi, Sakhi Azizi, Sayed Yosofi, Mourteza Qasemi, Dima Ilyas, Nagham Ilyas, Sofia Eriksson och Safian Hajmohamed. Fotografi: Kent-Åke Gustavsson och Jan Gustavsson. Ansvariga för utformningen var Tatiana Pismenskaya och David Dickson, Kulturföreningen Strömmar i Dalsland.

Bild från utställningen. Foto o bearbetning: Jan Gustavsson
En berättelse.
Ett viktigt citat.
Ett tankecollage

.

2018 12 30 Årets sista möte

Vi samlade några av våra trogna deltagare. Najla, Safian och Yumna. Det blev samtal om det kommande året och tankar om vad som känns viktigt att genomföra. Poesiträffar. Är det något att pröva i Sverige? Möten mellan svenska och utlandsfödda kvinnor? Journalistik har funnits som en idé i föreningen. Att intervjua människor som har intressanta erfarenheter att berätta om. Den som är ung vill veta vad den som är gammal upplever. Och vice versa – eller hur!

Denna slutpunkt blev en startpunkt.