Måleri

Strömmar i Dalsland jobbar med konstskapande. ”Det har vi gjort sen vi startade 2018”, säger David Dickson, som varit med från början. ”Och vi har sett hur skapandet – i måleri, teater, berättande till exempel – är inspirerande för människors självuppfattning.”

Just nu sätter föreningen fokus på precis detta med skapande som ett sätt att få syn på sina ofta dolda resurser. ”Vi etablerar kontakt nu” säger David Dickson, ”med mycket olika målgrupper, och som vi berättat tidigare på hemsidan har vi på det sättet träffat ungdomar på LSS i Dals Ed, på Fritidsgården i Bengtsfors, på träffpunkten Pizzerian i Svanskog, på särskolan i Bengtsfors och idag träffade vi en grupp ungdomar som annars får coachning på Jobbcenter i Bengtsfors.”

På det sättet förbereder föreningen sig för att kunna jobba mer målinriktat med konst och personlig utveckling.

Samtal kring en anonym konstnärs målning (här retuscherad av integritetsskäl)