Sista ORDINARIE skriver vi idag. Projektet KÄNNA VÅGA SKAPA har genomförts. Planenligt, med ordinarie workshoptillfällen 6 lördagar i sträck med början den 15 februari. Dessutom 2 extra workshops – en på ”En väg in” i Bengtsfors med individuella samtal med projektdeltagarna – samt en workshop på ABF i Bengtsfors med individuell coachning.

Sen smitthotet med corona kom, har vi delvis gått över till digitala möten.

Idag träffades vi dock IRL. Vi var på Fritidsgårn i Bengtsfors. Som vanligt hade vi uppmanat deltagare med förkylningssymptom att stanna hemma. Så dagens workshop genomfördes med två deltagare närvarande. Övriga håller vi kontakt med över nätet.

Vi började utomhus. Det var soligt och iskallt i vinden. Uppgiften var att vara uppmärksam på de intryck som gavs under promenaden runt Sågudden och längs vattnet in mot Bengtsfors.

Det var friskt ute och det var skönt att komma in till fika och samtal. Hur mottaglig är man egentligen för intryck i sin invanda dagliga miljö? Vi pratade om detta och den ena deltagaren visade egna konstverk.

I övrigt jobbade vi med fokusering. Dagens fokus blev kalligrafi.

Efter workshopen fick vi besök. En av föreningens styrelsemedlemmar samt en nyinflyttad bengtsforsbo med intresse för vår verksamhet. Det blev ett givande utbyte av erfarenheter.

Tillsammans med workshopdeltagarna kom det också till beslut om en fortsättning av detta projektet, direkt kopplat till coronakrisen och psykisk hälsa. Som en fortsättning på hälsoprojektet har nu skapats en tjänst, där föreningsmedlemmar tillsammans med deltagare i projektet kommer att kunna ta emot samtal från människor som behöver någon att tala med.

Kommande lördag, den 28 mars, träffas deltagarna i KÄNNA VÅGA SKAPA för utvärdering av projektet.

De som deltar i tjänsten ”Någon att prata med” kommer att träffas IRL eller digitalt så snart det behövs.