Några av de aktiva kulturtolkarna i Lövgärdets Arvsfondsprojekt

Kulturtolkar i Lövgärdet. De ger nysvenska män och kvinnor mod att möta det svenska samhället – mod att ta hjälp när det behövs, mod att bli aktörer som bidrar med sina erfarenheter. Kulturtolkar, som lär ut de svenska kulturkoderna och som skapar möten där det nya samhällets kulturkoder blir till.

Konferensen på Dalheimers hus i Göteborg presenterade resultat och metoder för aktiv integration. Dit styrde Tania Pismenskaya och David Dickson kosan. Det blev en heldag med kunskapsutbyte och kontaktskapande.

Orsak till detta besök är följande. Sen 2018 har Kulturföreningen Strömmar i Dalsland genomfört projekt och studiecirklar där mötet mellan utrikes och inrikes födda varit i fokus. Den stora utställningen och performanceföreställningen ”I samma båt” 2019 gav berättelser om krig och flykt. ”Där grundlades vår erfarenhet av det nära mänskliga mötet som integrationens kärnpunkt” menar Tatiana, ”och vi såg hur integration egentligen är en dialog där båda parter lär sig.”

Denna erfarenhet har sedan stärkts i föreningens olika projekt. Teater, skrivande, gemensamma utflykter, samtalscirklar, konst- och hälsoprojekt – alla har givit näring åt en metod där samtalet och de gemensamma aktiviteterna kring viktiga frågor skapar motivation att leva aktivt.

Därifrån har Strömmar i Dalsland byggt en arbetsmetod för integration som man nu vill utveckla och testa i praktisk verksamhet. Det har gjorts en projektansökan och med det i åtanke tar föreningen nu kontakt med verksamheter där det finns förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

”Projektet med kulturtolkar arbetar utifrån helt egna förutsättningar” säger Tatiana och David, ”men med samtalet som metod för att lösa akuta personliga frågor arbetar de på ett sätt som vi kan lära oss av.”

De började som ”doulor” och hjälpte utrikes födda förstföderskor att kommunicera tryggt med förlossningsvården. Sen blev kulturtolkarna hjälpare till självhjälp i invandrarfamiljers kontakter med myndigheter och skola.