I det här projektet kombinerade vi två saker. Kulturarv och integration.

Människor födda i Sverige och människor födda i andra länder har skrivit och berättat om sina liv. Här liksom alltid sökte vi också tillsammans efter sagor, sägner från Dalsland och från hela världen.

I projektet deltog guider i de performance-event som ingick i utställningen. Eventen ägde rum 27/5 och 29/6 2019. Vill du veta mer om hur vi arbetade med detta projektet eller om hur vi arbetar nu, hör av dig till

Tatiana Pismenskaya

eller

David Dickson

Projektet ”I Samma Båt” genomfördes av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland i samarbete med ABF och Young Innovation Hub i Åmål och med stöd av Längmanska Kulturfonden.