I det här projektet kombinerar vi två saker. Kulturarv och integration.

Människor födda i Sverige och människor födda i andra länder skriver och berättar om sina liv. Vi söker också tillsammans efter sagor, sägner från Dalsland och från hela världen.

Till projektet söker vi dig som vill delta som guide vid de performance-event som kommer att ingå i utställningen. Eventen äger rum 27/5 och 29/6 2019. Eventuellt ytterligare ett performance-event. Du som är intresserad, anmäl ditt intresse till

Tatiana Pismenskaya

eller

David Dickson

Projektet ”I Samma Båt” genomförs av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland i samarbete med ABF och Young Innovation Hub i Åmål och med stöd av Längmanska Kulturfonden.