Hälsoprojekt för ungdomar.

Syfte: Du får hjälp att undersöka dina resurser för att komma över blyghet/osäkerhet/rädsla.

Mål: Att kunna och våga uttrycka dig i privata eller offentliga sammanhang. Att utveckla din empati, din sociala kompetens och kommunikationsförmåga.

Målgrupp: ungdomar 14 – 26, svenskfödda och utrikes födda.

Metod: Övningar med utgångspunkt i känslor. Samtal, kreativt skapande. Konst, dans, improvisation.

I varje workshop genomförs fysiska, mentala och känslomässiga övningar.

Projektet genomförs med stöd av Bengtsfors Folkhälsoråd och i samarbete med ”En väg in” samt med ABF lokalt. ICA i Bengtsfors sponsrar med fika.

Projektledare och workshopansvariga:

Tatiana Pismenskaya, dialogue@hotmail.se tel: 073 563 91 41

David Dickson, davidh.dickson@icloud.com tel: 070 509 81 65

Ewa Svensson, 070 382 73 64

Du som vill delta anmäler dig med sms till David Dickson tel 070 509 81 65 (det går utmärkt bra att ringa också).