Deltagarna i hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA beslutade att vi skulle hjälpa dem som upplever det svårt med att leva isolerad.