Utställningen ”I samma båt” med performance och konstverk är slut. Några intressanta reaktioner har kommit oss till del. Det är Aree Iam-Aoran från Åmål som har intervjuat några av dem som besökte våra performances. Aree är journalist. Hon var också starkt aktiv i skapandet av utställningen.

Systrarna Nagham o Dima ILyas bor i Bengtsfors och berättar här om tankar som kom till dem när de besökte vår performance.

Smideskonstnären Ivan Dahlstrand Kamiyasu från Stockholm var med på premiären. Hans smideskonstverk ”Lampedusa” hade en central plats i utställningen ”I Samma båt”. Smidesbåten fanns på plats med adoranter, som uttrycker skräck och hjälplöshet, och med ett dalsländskt smideskors som segel och livsträd i en båt som håller på att gå i kvav. Det var intressant för honom att se hur vi använt hans konstverk tillsammans med människors berättelser om sin livsresa.

Ulrika Gundahl var en av våra lokala performancebesökare. Här berättar hon om sina reaktioner.