Här kommer snart våra dagboksanteckningar för innevarande år.

David Dickson 2022 10 08