Så här annonserade Kulturföreningen Strömmar i Dalsland
det nya året 2020

.

5/1 2020 KÄNNA VÅGA SKAPA

2020 – vad ska det bli? Vad ska hända? En del tror vi att vi vet. Annat är vi – kanske lyckligt – ovetande om. Nu närmar det sig att vi förverkligar det projekt för psykisk hälsa som vi planerat under hösten 2019.

Vi tänker att när man skapar något, då är man frisk. Just i det ögonblicket i alla fall. Och att släppa fram sin kreativitet gör också att man kan börja se sina resurser. Det är grunden. Där börjar vi. Att se sina resurser.

Nu har vi fått medel från Bengtsfors Folkhälsoråd till att genomföra ett pilotprojekt mot psykiskt ohälsa hos unga, och det blir vårt fokus under våren.

Ett 6 veckors projekt. Vi tror det blir start i februari. Det beror förstås bland annat på hur vi lyckas med marknadsföringen.

Den 15:e i denna månaden ska vi tillsammans med Bengtsfors folkhälsosamordnare Sara Gyllenberg planera hur vi når våra målgrupper. Vi hoppas dels att få med oss deltagare som av olika skäl vill och behöver ha stöd för sin psykiska hälsa. Dels hoppas vi få kontakt med ungdomar som vill aktivt vara med och hjälpa andra ungdomar att må bättre.

.

15/1 KÄNNA VÅGA SKAPA

Möte med folkhälsosamordnare Bengtsfors kommun, Sara Gyllenberg. Nu söker vi kontakt med intresserade ungdomar. Vi kommer att söka deltagare bland de ungdomar som deltar i kommunens åtgärdsprogram En Väg In. Vi kommer att gå till Fritidsledningen och nya Fritidsgårn på Sågudden. Bengtsgårdens högstadieskola. Strömkullegymnasiet i Bengtsfors. Presentera projektet för ungdomar och personal. Göra ”prova-på-tillfällen”.

.

27/1 KÄNNA VÅGA SKAPA

Bengtsgårdens högstadium. Vi träffade kuratorsteamet Linda, Ulrika och Anna, och rektor Johan Andersson och biträdande rektor Johnny Spångberg. Det blev genast planering för tid och plats för presentation av projektet för skoleleverna.

.

29/1 KÄNNA VÅGA SKAPA

Vi söker ungdomar som vill både delta och hjälpa andra. Elea Och Oscar har anmält sig för detta i hälsoprojektet. Dem träffade vi idag.

.

1/2 SKIT – Ansökan inskickad

Vi fokuserar på KÄNNA VÅGA SKAPA i vår. Men vi tänker också på ett liv därefter. SKIT är namnet på ett projekt som föreningens projektledning har haft i bakfickan länge. Vi får kanske anledning att återkomma till det. För idag skickade vi in ansökan om detta till Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

.

3/5 KÄNNA VÅGA SKAPA

Möte på Fritidsgårn i Bengtsfors. Nu är vi på väg. Petra Olsson, som är chef där lovade oss att vi kan ha möten på Fritidsgårn när vi kommer igång. Vi bokade också tillfälle för att presentera hälsoprojektet för ungdomarna på Gårn.

.

4/5 KÄNNA VÅGA SKAPA

Träffade Elea och Oscar om hälsoprojektets upplägg och marknadsföring. Sedan möte med Andreas Andersson, som förestår En Väg In. Vi kommer att få komma dit och träffa de ungdomar som är där. Det är ungdomar som får hjälp att komma igång med skolan igen, eller praktikplatser för att få in en fot på arbetsmarknaden. I vårt projekt ska vi komplettera detta med verksamhet som syftar att man börjar se sina resurser. Kanske hittar lite glädje också. Och nya vänner.

.

5/2 Möte om skrotprojekt.

Skrot är SKIT, ja. När vid träffar Ulrika Gundahl, som driver AM1 Bilverkstad i Åmål planerar vi kultur med lite ovanliga förtecken. I SKIT-projektet kan skrot bli en resurs för den som vill skapa konst eller lära sig svetsa. Men skrot kanske kan bli en resurs även i hälsoprojektet. Vi spånar kring detta med Ulrika, som spelade Mormor i vår teaterföreställning Hej Flundra, när vi satte upp den på Dalslands Museum i Upperud i höstas.

Ulrika

6/2 Projektpresentation KÄNNA VÅGA SKAPA för ÅK8

Vi var på Bengtsgårdens skola idag. Aulan kl 08:00 – 08:30. Alla åttorna. Det var som morgonsamling. På en halvtimme hann vi berätta och göra en pröva-på-övning, där faktiskt alla deltog med liv och lust. Vi delade ut info-blad så den som vill kan anmäla intresse.

Vi hade också ett möte med Sara Gyllenberg, där vi lade en sista hand vid förberedelserna för hur vi lägger upp projektet. Bland annat kom vi överens om att vi kollar om Skåpafors Folkets Hus kan användas för några av våra träffar.

Snabba ryck – i eftermiddags träffade vi Peter Halvordsson och kollade Folkets Hus i Skåpa. Det kommer att funka. Vi fick nyckel av honom.

.

7/2 KÄNNA VÅGA SKAPA: Projektpresentation för elever ÅK 9

Även idag i Bengtsgårdens aula 08:00 – 08:30. Nu niorna. Liksom igår var alla där. Kanske 70. Efteråt fick vi veta av en mamma, att eleverna nog fått lite oklar förhandsinformation. En elev trodde att det skulle bli brandövning.

Ikväll var vi på Fritidsgårn. Lite rörigt, men några visade intresse.

.

13/2 KÄNNA VÅGA SKAPA ”Slussen” i Bengtsfors (En Väg In)

Förmiddagsmöte med ungdomarna på En Väg In. Samtal. Detta blev bra. De vill vara med. De har stöd för detta av sin coach. I övermorgon startar vi projektet. Det blir på Fritidsgårn.

.

14/2 Samtalsstund efter kaffet

Vid sidan av allt annat prövade vi idag att börja med samtalsmöten med boende på Trygghetsboendet i Dals Långed. Detta blev ett ”lära-känna-möte”. Det var flera som gärna ville berätta – både minnen och vad som rör sig i tankarna idag. För oss kändes det här på något sätt besläktat med de samtal vi hade igår om att hitta sina resurser med ungdomarna på En Väg In.

.

15/2 KÄNNA VÅGA SKAPA – första mötet

8 anmälda deltagare. 4 kom. Är det bra? Vi har sagt att det ska vara 8 – 12. Mötet var seriöst, roligt och kreativt. (Läs om alla projektträffarna på denna hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang” – scrolla ned till ”2020 KÄNNA VÅGA SKAPA” så hittar du rullisten med alla mötena vi hade).

Att teckna – ett av våra verktyg

.

16/2 Galleri Olikas Årsmöte – presentation av KÄNNA VÅGA SKAPA

Galleri Olika är en konstnärsförening i Bengtsfors Kommun. De har ett galleri i Dals Långed. I höstas hade vi en träff med deras ordförande Ingalill Steffner, och hon blev intresserad när hon hörde om vårt hälsoprojekt, där vi använder konst och kreativitet som verktyg för psykisk hälsa. För att se om det finns intresse bland konstnärerna att hjälpa till i vårt projekt, bjöd hon in oss till deras årsmöte. Vi fick gott om tid att presentera projektet, och av frågorna att döma tyckte de att det var intressant.

.

18/2 Möte med Peter Sund på ABF

Vår förening är ju medlemsorganisation i ABF och Peter Sund är verksamhetssamordnare i ABF FyrBoDal. Idag ville han tala med oss om kulturaktiviteter på äldreboenden i Trestad.

.

20/2 Kulturarrangemang på Granåsgårdens äldreboende.

Idag gjorde vi ett besök på äldreboendet Granåsgården i Bengtsfors. Liksom på trygghetsboendet i Dals Långed i förra veckan, kom vi under en kaffestund. De som ville kunde vara med. Föreståndarinnan deltog också och var till god hjälp både för oss och för deltagarna. Samtalsgrupp och berättande, och en liten lek vi gjorde där var och en fick dra en lapp med ett ord som de skulle berätta något om. Och det blev både roligt och allvarligt.

.

22/2 KÄNNA VÅGA SKAPA

Vi hade möte nr 2 idag. I Skåpafors Folkets Hus. (Läs om denna projektträffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”)

Vi håller fysisk distans

.

24/2 KÄNNA VÅGA SKAPA: Lektioner på Utvecklingscentrum, Bengtsfors 

Idag testade vi vårt projekt för psykisk hälsa gentemot en ny målgrupp. Vi har avtalat med Utvecklingscentrum i Bengtsfors att komma till dem och hålla lektioner med SFI-klasser och gymnasieklasser. Idag var vi där. Två lektioner hade vi med olika klasser. Diskussion, berättande och skrivande kring frågor om oro och förhoppningar. Spännande både för oss och eleverna. Vi ska återkomma på torsdag för två nya lektioner med andra grupper än idag.

.

25/2 Möte på ABF i Uddevalla

Idag körde vi till Uddevalla. Diskussioner med Susanne Kellerman, projektutvecklare på ABF FyrBoDal. Hon ville tala med oss om vår eventuella medverkan i en ansökan till Arvsfonden om ett projekt som bygger vidare på vårt pilotprojekt i Bengtsfors.

.

27/2 KÄNNA VÅGA SKAPA: Lektioner på Utvecklingscentrum.

Nya lektioner med nya grupper på Utvecklingscentrum i Bengtsfors. Livliga samtal trots en del språksvårigheter. Ett bra sätt att öva svenska. Får vi några deltagare till hälsoprojektet? Ett par personer ville veta mer om det.

I kväll var det också årsmöte med vår kulturförening.

.

29/2 KÄNNA VÅGA SKAPA

Tredje ordinarie träffen i hälsoprojektet. Skåpafors Folkets Hus även idag. (Läs om denna träffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”)

Funderingar inför att måla sin önske-ö

.

7/3 KÄNNA VÅGA SKAPA

Samtal kring önske-ön

Fjärde ordinarie träffen. (Läs om denna projektträffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”)

.

10/3 KÄNNA VÅGA SKAPA Möte på Socialkontoret, Bengtsfors

Möte med Mariann Pettersen och övrig personal om rekrytering av ungdomar till vårt hälsoprojekt. De behöver mer framförhållning för sådan rekrytering.

.

10/3 KÄNNA VÅGA SKAPA. En väg In: Individuella möten

Vi har ordinarie möten i hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA varje lördag nu sen vi startade den 15 februari. 6 möten är projekterade. Vi har haft 4, och ser att vi behöver fler tillfällen till samtal och kreativa övningar. Idag var vi på En Väg In och medan gruppen hade ordinarie verksamhet med sin lärare träffade vi deltagarna individuellt.

.

12/3 Samtalsgrupp på Granåsens äldreboende

inställt pga coronavirus.

.

14/3 KÄNNA VÅGA SKAPA

Femte träffen hade vi idag. (Läs om denna projektträffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”)

Studiebesök på
Lilliestiernska Galleriet i Åmål

.

21/3 KÄNNA VÅGA SKAPA

Sjätte och sista ordinarie träff idag. Vi förberedde att skapa en tjänst för dem som behöver någon att tala med i dessa coronatider. Vi bestämde att vi har ett utvärderingsmöte nästa vecka. (Läs om denna projektträffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”).

.

28/3 KÄNNA VÅGA SKAPA

Utvärderingsmöte med deltagarna i projektet. (Läs om denna projektträffen på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”)

.

1/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Möte med Sara Gyllenberg

Utvärderingsmöte på Kommunkontoret om hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA, som nu formellt är avslutat. 

.

3/4 Möte Am1 Bilverkstad, Mörtebol Åmål

Med Ulrika Gundahl om skrot/skit-projekt.

Tania hittar … Ja, vad är det?
Vad säger din fantasi om detta?

.

8/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Utflykt till Ön i Billingsfors

Söndagsnöje. Tillsammans med deltagare från KÄNNA VÅGA SKAPA gjorde vi en utflykt till Billingsfors Friluftsteater och parken däromkring.

.

Matilda, Isabell och Elea deltog i den här utflykten (foto DD)

.

15/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Möte med Andreas Andersson En Väg In,

”Slussen” Bengtsfors. Om eventuellt fortsatt samarbete kring hälsoprojekt. Här fick vi reda på att Andreas slutar och Cia Hammarberg tar över.

.

18/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Måleriträff på Fritidsgårn

Matilda målar

Möte med deltagare från hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA. Vi målade, pratade, fikade

Isabell och Isabella i vårsol

23/4 Möte med ABF Fyrbodal

Hamnkontoret i Trollhättan. Tania och David på två timmars utbildning med Magnus Svensson och Ahmed Zubi gällande digital sändning av program för äldreboenden.

Hamnkajen i Trollhättan. I väntan på att ABFs kontor ska öppna

.

28/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Videomöte

Med Tina Karlsson, samordnare för projekt på ABF Västra Götaland. Om utveckling av vårt pilotprojekt för psykisk hälsa.

.

29/4 KÄNNA VÅGA SKAPA: Möte på En Väg In i Bengtsfors

Med Cia Hammarberg den nya ansvariga, som efterträder Andreas Andersson. Hon hänvisar till sin chef för beslut om eventuellt samarbete.

.

5/5 KÄNNA VÅGA SKAPA: Möte på kommunkontoret

Med Sara Gyllenberg om slutrapport kring pilotprojektet.

.

10/5 KÄNNA VÅGA SKAPA: Videomöte med deltagare i gruppen

Om skrivande kring Isabells bilder. Plan på att ställa ut. Alla i gruppen är med + Cate  Mukei (Gbg), Moa Kylin (Malmö), Alva Andersson (Bengtsfors) och Christoffer Wilkman (Åmål). 31 maj vill vi ha in de texter som skrivits.

.

11/5 Möte med ABF FyrBoDal

I Uddevalla. Planering av gemensam projektansökan tillsammans med Tommy Sellstedt, verksamhetsledare och ansvarig för uppdrags- & projektenheten och Susanne Kellerman, projektutvecklare.

.

12/5 KÄNNA VÅGA SKAPA: Videokonferens

Med anledning av föreningens rapport till kommunen om avslutat hälsoprojekt KÄNNA VÅGA SKAPA samtalar vi om möjligheter till fortsättning på fler orter med Sara Gyllenberg, Folkhälsorådet Bengtsfors och Helene Ohlsson, Förbundschef för Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ).

.

14/5 KÄNNA VÅGA SKAPA: Möte på En Väg In

Träffat Cia Hammarberg, och hennes chef om eventuellt fortsatt samarbete i hälsoprojekt.

.

19/5 Planeringsmöte inför Pilgrimspop.

Med Johan Lilljeqvist, kulturansvarig Bengtsfors Kommun och Kristoffer Emanuelsson, Kulturrepubliken Dalsland om Pilgrimspop, som ska gå av stapeln den 27 juni. Vandrade leden från Gammelgården till Lysetjärn och tillbaka. Bestämde rutt och inspekterade möjliga performancestationer.

.

22/5 Pilgrimspop – MANUS

DD håller på och jobbar med manus till pilgrimspop-performance. Dan Andersson ”Kolarhistorier” – folktro, naturväsen. En dryg månad kvar till föreställning.

.

27/5 En Väg In

Möte med personal på En Väg In om förutsättningar för sommaraktiviteter för ungdomar i Bengtsfors under coronatiden.

Vi var även på Fritidsgårn och träffade Petra Olsson där. Pratade om Pilgrimspop och eventuella andra sommaraktiviteter.

.

28/5 KÄNNA VÅGA SKAPA: Digital utställning

Alva Andersson har skickat oss en novell, inspirerad av Isabells målningar.

.

1/6 Pilgrimspop

DD färdig med manus.

.

5/6 Pilgrimspop

Möte inför föreningens föreställning vid arrangemanget Pilgrimspop 27/6. Skådespelare: Heike, Ewa, Peter, Bianca, DD. Regissör: Tania.

.

9/6 Pilgrimspop

Dalslänningen har reportage om kommande Pilgrimspop-arrangemanget.

.

9/6 Pilgrimspop

Repetitionsmöte på ABF i Bengtsfors inför performance Pilgrimspop. Heike, Ewa, Peter, Bianca, TP, DD.

.

10/6 Möte på ABF Åmål

Möte med ABFs nye platschef Ola Johansson om möjligheter att få lektion i klipp och redigering av film av deras anställde IT-samordnare Mathias Mattsson. Även diskuterat eventuell sändning av ”Ung i Sinnet” för äldreboenden.

.

12/6 Pilgrimspop

Lånat scenkläder på Revyverket i Dals Långed. Tania, Bianca och Heike valde i garderoben.

.

14/6 Pilgrimspop

Söndag – repetitionsmöte på plats vid Lysetjärn inför performance Pilgrimspop. Heike, Ewa, Peter, Bianca, TP, DD.

.

15/6 Videolektion DD TP

Föreningen har behov av att utveckla sin marknadsföring. Det har visat sig särskilt i samband med att vi söker deltagare i olika målgrupper. Marknadsföretaget Trendflow hade avgiftsfri rådgivning. Vi hade väntat oss ett sk webinarium med föreläsning och möjlighet till frågor. Nu blev det ett personligt samtal med företagets marknadsansvarige. Företaget vill sälja marknadsföringstjänster till föreningens projekt. Återkoppling på torsdag.

.

17/6 KÄNNA VÅGA SKAPA: Inför digital utställning

Lektion för DD o TP om film-och ljudredigering på iMovie inför digital utställning. Mathias på ABF i Åmål var lärare.

.

18/6 Videolektion DD TP

Återkoppling om marknadsföring med Trendflow. Företaget har ett kostnadsförslag för att marknadsföra vår planerade digitala utställning. Vi ska presentera det för Susanne Kellerman på ABF FyrBoDal. Vi ska återkoppla per telefon när vi har besked. Dessa lektioner har varit oerhört lärorika oavsett om vi gör affär eller inte. Även för Trendflow verkade det lärorikt, eftersom de inte tidigare jobbat mot ideella föreningar.

.

18/6 Pilgrimspop

Repetitionsövning på ABF Bengtsfors inför Pilgrimspop.

.

21/6 Pilgrimspop

Repetitionsövning på ABF Bengtsfors inför Pilgrimspop. Smink och kostym.

Sminkning och kostymering. Bianca och Tania.

.

22/6 Pilgrimspop

Vi tar fram bilder för Spådomskort till Pilgrimspop. Heike ska spela spåkvinna och spå personer i publiken.

Sju spådomskort skulle vi ha. Här är ett!

.

22/6 SKIT

För ett tag sen fick vi reda på att vi fått pengar av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för att genomföra SKIT-projektet. Idag började vi genom att göra en plan. Eftersom vi inte fick några medel från VG-regionen har vi inte finansiering för hela projektet. VG-regionen skickade dock med en intressant motivation. De gillar projektidén, men saknar precisering av vilka konstnärer och forskare, som ska delta. Därför började vi idag med två saker – 1. att skriva en inbjudan riktad till forskare och konstnärer, som vi tror kan vara intresserade av att delta; 2. att skriva en lista på vilka vi ska skicka inbjudan till. Vi tänker oss att i höst tillsammans med dessa dels skriva en förnyad ansökan till VG-regionen, dels att börja förankra projektidén lokalt genom samtalscirklar kring temat SKIT. Pengarna från Helge Ax:son Johnson använder vi till största delen till en 2-månaders projektanställning från 1 oktober av projektledaren, som på så sätt kan fokusera på detta projekt.

.

23/6 Videosamtal

Med Susanne Kellerman och Tommy Sellstedt på ABF FyrBoDal om planerade projekt. Trendflows kostnadsförslag för marknadsföring av digitalutställning diskuterades men slog inte rot.

.

27/6 Pilgrimspop

Föreställning vid Lysetjärn. Underbart väder. Perfekta förhållanden. Utmärkt publik. Fint genomförande av vår föreställning. Samarrangemang mellan vår förening, Kulturrepubliken Dalsland och Bengtsfors kommun. (Läs om genomförandet av Pilgrimspop på hemsidan under rubriken ”Projekt och arrangemang”, ”2020 Pilgrimspop i Bengtsfors”)

Bra samarbetsparter – Kristoffer och Kalle från Kulturrepubliken Dalsland

.

3/8 KÄNNA VÅGA SKAPA: KÅSA-projektet

Efter våra gemensamma möten har Susanne Kellerman, projektutvecklare på ABF FyrBoDal, sammanställt ett förslag till ansökan om medel gällande utveckling av pilotprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA. Hon vill att vi kallar projektet KÅSA. Till detta har DD skapat ett broschyrförslag som ligger till grund för detta projektet. Det skickade vi till Susanne Kellerman i dag.

.

4/8 KÄNNA VÅGA SKAPA

Hade besök av Alva Andersson. Hon har skrivit en novell, inspirerad av Isabells konstverk. Vi hjälptes åt att redigera hennes text. Sen läste hon in den. Så nu har vi den som text och som ljudfil.

Kreativt möte kring Alvas novell

4/8 SKIT-projektet

SKIT är, som nämnts tidigare, ett konstprojekt, som har legat och grott länge. Nu börjar vi hitta folk att samarbeta med. Så här har vi tänkt till att börja med:

Projektet ska skapa inspiration och aktivt konstskapande i det lokala och regionala konstlivet. Detta görs genom att utgå från ett tabubelagt ämne, nämligen SKIT – avföring och exkrement. I projektet vill vi väcka breddad förståelse för dess roll och betydelse för livet, för miljön; dess roll i språket, i människors praktiska, fysiska och psykiska liv; dess roll som resurs – både materiellt och kulturellt; dess roll som inspirationskälla för vetenskap och konst.

Så tänkte vi när vi skrev vår ansökan i våras till Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och till VG-regionen. Vi vill föra samman forskare, konstnärer och kulturintresserad allmänhet i en serie träffar som vi hoppas ska inspirera till konstskapande och diskussion.

Nu när vi startade upp detta tog vi kontakt med några olika forskare och konstnärer som vi trodde kunna vara intresserade att var med. De första som svarade var Ami Skånberg Dahlstedt och hennes man Palle Dahlstedt. Ami är koreograf, scenkonstnär och filmskapare. Palle är tonsättare, ljudkonstnär och professor i konst och teknologi vid Göteborgs Universitet.

Idag hade vi ett Zoom-samtal med dem om SKIT-projektet. Vi bestämde till att börja med att vi nu skapat en arbetsgrupp och att vi ska göra en ansökan till VG-regionen för ett treårsprojekt. Deadline för ansökan är om drygt en månad – 15 september. Vi gick också igenom vilka fler vi ska kontakta. Palle och Ami gav oss några nya namn.

.

5/8 KÄNNA VÅGA SKAPA

Telefonmöte med Susanne Kellerman. Det nya projektet, som bygger vidare på vårens pilotprojekt i Bengtsfors heter nu KÅSAKänna vÅga SkApa. Hon planerar att skicka ut förfrågningar om deltagande till flera kommuner i området. Hon vill att TP och DD från vår förening ska vara ansvariga för genomförandet.

.

7/8 SKIT-projektet

Karl Hallberg, konstnär i Fengersfors och tidigare ordförande i konstnärsföreningen Not Quite, var en av de personer som Palle och Ami föreslog att vi skulle fråga om deltagande i projektet. Idag hade vi – TP och DD – möte med honom. Han gav besked att han vill vara med i den arbetsgrupp som skriver ansökan nu till VG-regionen.

.

10/8 KÄNNA VÅGA SKAPA: digital utställning

Vi talade med Magnus Svensson, som är musik- och mediaansvarig på ABF FyrBoDal. Diskussionen gällde planering inför möte om konstutställningen, och vi diskuterade bland annat ekonomin för genomförandet.

.

11/8 SKIT-projektet

Karl Hallberg och Martin Friberg på besök. På Centrumvägen 19 i Bengtsfors hemma hos DD. Martin är konstnär och pedagog i bild och form på Stenebyskolan. Vi jobbade med planering av projektansökan. Vi bestämde vem som ska göra vad och att vi arbetar digitalt när så krävs.

.

18/8 KÄNNA VÅGA SKAPA: digital utställning

ABF FyrBoDal, Uddevalla. Möte med Tommy Sellstedt, Susanne Kellerman och Magnus Svensson. Marknadsföring och genomförande av utställningen KÄNNA VÅGA SKAPA. Kille som kanske kan hjälpa till med film och ljudredigering var med en stund. Magnus undersöker förutsättningarna för att  Eva Lindgren, tidigare filmmakare på TV, redigerar.

.

19/8 KÄNNA VÅGA SKAPA: Film!

På mötet igår i Uddevalla föreslog vi att göra en mini-kortfilm utifrån den digitala utställningen vi jobbar med. Den filmen skulle kunna funka som marknadsföring för KÅSA-projektet och som promotion för att visa hur vi kan jobba med psykisk hälsa och ohälsa. Detta togs emot med entusiasm, så idag jobbar vi på ABF i Åmål och sätter upp scenografin. Vi var på Dollarstore i Säffle och köpte material och vi har avtalat med Heike och Ulrika Gundahl att de kommer hit i övermorgon så sminkar vi och filmar. Idag är Ewa Svensson med och jobbar. Nu håller vi på och hänger Isabells bilder och testar hur vi vill ha dem.

Ewa och Tania förbereder för filmning

.

21/8 KÄNNA VÅGA SKAPA – Vi filmar

Heike och Ewa på ABF i Åmål. Smink och film.

Heike sminkas

Ulrika Gundahl kom senare. Vi filmar också konstverken, som ska vara i rörelse.

I sminkstudion på ABF i Åmål

.

28/8 KÄNNA VÅGA SKAPA – filmredigering

Eva Lindgren, som tidigare var projektutvecklare på ABF FyrBoDal och även har jobbat med film på TV, har tackat ja till att redigera vår film. Vi har tidigare samarbetat med henne, när vi sökte medel för andra projekt, så det känns tryggt. Idag har vi skickat de första videofilerna till henne.

.

29/8 KÄNNA VÅGA SKAPA – filmredigering

Igår och idag har TP och DD jobbat med manus för Eva Lindgrens redigering av vår film. Det var rätt mycket detaljarbete med att ange hur filmavsnitten ska klippas. Nu har vi skickat manusskissen till Eva.

Vi har också talat med Isabell, och hon har lovat att komma och läsa in textavsnitt som ska vara med i filmen. Nästa vecka på onsdag kommer hon.

.

31/8 SKIT-projektet

Idag fick vi besked från Bodil Petersson, professor i arkeologi i Lund om deltagande i SKIT-projektet. DD träffande henne på Öland på ett seminarium i ett projekt som heter Experimentellt Kulturarv.

.

2/9 KÄNNA VÅGA SKAPA – ljudet

Isabell Nieminen var här idag och läste in text till promofilm. Roligt. Hon har en bra ”radioröst”.

Vi behöver minst en röst till. Vi har talat med Ellinor Karlsson. Ellinor var med och hjälpte oss bland annat som performance-guide i vårt projekt I Samma Båt 2019. På fredag kommer hon.

.

4/9 KÄNNA VÅGA SKAPA – ljudet

Ellinor var här och läste in. Hon har en helt annan röst än Isabell men utmärkt klar, artikulerad och mycket bra att lyssna på. Så nu har vi i stort sett materialet till filmen klart. Skickat videofiler, ljudfiler och stillbilder till Eva Lindgren. Vi är ju spända på hur användbart vårt material är.

.

6/9 – 7/9 KÄNNA VÅGA SKAPA – filmbearbetning

Eva Lindgren gillar det material vi skickat in. Hon har också gett oss anvisningar om bearbetning av manus. Kul och spännande att jobba med henne.

I eftermiddags hade vi också ett videomöte med Susanne Kellerman och Tommy Sellstedt om filmen och det kommande KÅSA-projektet

.

8/9 SKIT-projektet

Möte idag med Karl Hallberg och Martin Friberg om SKIT-asökan. Pizzerian Mustadfors. Vi är nästan klara med beskrivningarna av projektet, så denna gång jobbade vi mest med budget.

.

9/9 SKIT-projektet

För SKIT-projektet ska vi nu söka pengar på VG-regionen för två år med början i januari 2021 om vi får anslag. Planen är att sammanföra forskare, konstnärer och intresserad allmänhet i samtal om SKIT i Antropocen. Detta ska förbereda konstnärlig gestaltning kring temat, med en ambulerade utställning 2022. Till den söker vi pengar när vi ser att vi har konstverk på gång. Men vi har redan fått intresseförfrågningar från några gallerister som vi talat med. I dagsläget arbetar vi på att förbereda intresserad allmänhet för diskussioner kring temat SKIT och konst. Som ett led i detta tog vi idag kontakt med Bengtsfors bibliotek och Kerstin Vogel, bibliotekarie. Hon svarade genast att vi, tillsammans med biblioteket, ska kunna starta en samtalsgrupp om SKIT med kort varsel.

.

8 – 10/9 KÄNNA VÅGA SKAPA – filmbearbetning

Intensivt arbete med bearbetning av filmen med anvisningar av Eva Lindgren. Nu är det torsdag och vi har jobbat med filmen i tre dagar i sträck nu. Inspirerande. Eva skickar också det hon redigerat och vill veta om det stämmer med det vi vill. Textremsorna ska vara korrekta. Ska vi ha musik. Pauser. Fejdning av ljudet. Småsaker kanske, men det är kul att jobba med precision också.

.

11/9 SKIT-projektet

Möte med Karl Hallberg om budget i SKIT-ansökan. Stenebyskolan. Fyra dagar kvar. Nu planerar vi ett videomöte där vi slipar på detaljerna.

Fick formell bekräftelse från Bengtsfors bibliotek om detaljer kring samtalsgruppen vi ska starta där snart:

”Bengtsfors bibliotek kommer att i samarbete med Kulturföreningen Strömmar i Dalsland arrangera 6 – 8 träffar hösten 2020 med en tänkt samtalsgrupp kopplat till föreningens projekt Skit i Antropocen. Tanken är att också  arrangera en föreläsning kopplad till ämnet.

Vänliga hälsningar, Kerstin Vogel, Bibliotekarie/Samordnare”

.

14/9 KÄNNA VÅGA SKAPA – KÅSA

Videomöte med Susanne Kellerman om detaljer i KÅSA-projektet. Hon ska ju snart skicka ut till kommuner i FyrBoDal. Vi informerade henne också om SKIT-projektet, så att vi kan samordna planeringen av våra olika projekt.. 

Vi fick också tag på Tommy Sellstedt på telefon och informerade även honom om SKIT-projektet. Han lät som han blev eld och lågor. Han står gärna som samarbetspart i vår SKIT-ansökan som vi skickar in in morgon. Sa också att han ska undersöka hur ABF kan bidra ekonomiskt.

Nu är vi alltså inne på arbete med finslipning av tre olika projekt. Film KÄNNA VÅGA SKAPA; Ansökan gällande KÅSA till kommuner i FyrBoDal; Ansökan om SKIT-projektet till VG-regionen.

.

15/9 SKIT-projektet

Skickat in ansökan om SKIT-projekt till VG-regionen

.

15/9 KÄNNA VÅGA SKAPA: digitalutställning

Vi har fått klartecken från Magnus Svensson ABF FyrBoDal om att bygga ut filmen med Isabells bilder till en utställning som ABF lägger på sin nationella hemsida. Villkoret är att vi hittar någon annan än Eva Lindgren som kan redigera.

Så idag har vi varit och filmat Isabells bilder igen på ABF. Nya vinklar. Delvis ny scenografi. Och vi ska filma natur. Hoppas även att några i KÄNNA VÅGA SKAPA-gruppen från i våras kan vara med och filmas.

.

28/9 Ska föreningen ta en praktikant?

Talat med Kerstin Carlsson, Lieder. Hon vill att vi tar oss en riktig fundrare på om inte vi vill ta en praktikant. Det är en syrisk man, som är journalist och behöver få in en fot på arbetsmarknaden. Vi ska undersöka vad han kan göra för uppgifter åt föreningen, som också ger honom arbetserfarenhet i Sverige och praktisk erfarenhet i svenska språket. Avtalat möte på Sensus onsdag 7/10

.

29/9 SKIT-projektet

Fått intresseanmälan till SKIT-projektet av Linda Persson, konstnär i Stockholm och London.

Idag har vi också påbörjat samtalsgruppen om SKIT på Bengtsfors bibliotek. Kerstin Vogel har hjälpt oss att organisera. Ikväll hade vi första mötet. 6 deltagare.

Tidigare på dan hade vi ett samtal med Daria Larsson, lärare på Utvecklingscentrum. Vi kom överens om att vi ska ha lektioner om SKIT – i svenska och andra språk – med hennes klasser. Hoppas några blir intresserade av att komma till mötena på biblioteket.

Vi har också träffat Erik Bäck idag. Han är ABFs representant och vill gärna hjälpa oss.

.

1/10 SKIT-projektet

Två lektioner på Utvecklingscentrum i Bengtsfors med Daria Larssons klass SFI. SKIT-tema. Syftet är att förankra projektets tema lokalt och att eventuellt få deltagare till samtalsgruppen, som vi har startat på biblioteket. Eleverna är från Syrien och Kurdistan. De har varit i Sverige mellan 3 och 5 år. På vår fråga när de talar svenska utanför skolan, svarade de ”aldrig”. Det märktes att SKIT är tabu, men när vi kom in på spädbarns avföring, vaknade intresset. Likaså när vi pratade om hur ord för SKIT används i olika språk.

.

2/10 SKIT och KÅSA

På förmiddagen idag åkte TP och DD till Dals Ed. Träffade först Linda Blomgren, som är Folkhälsosamordnare i Dals Eds kommun. Informerade henne om vårt planerade projekt KÅSA för psykisk hälsa. Hon ställde många frågor och informerade sig grundligt både om planerna och om pilotprojektet i Bengtsfors.

På eftermiddagen träffade vi Dals Eds kulturchef Morgan Funevall på biblioteket. Han blev intresserad av SKIT-projektet. Han bad att vi skulle skicka projektbeskrivning och förslag till budget, och lovade att ta upp projektet på möte med kulturcheferna i grannkommunerna den 21 oktober.

.

3/10 KÄNNA VÅGA SKAPA

Hela eftermiddagen ägnades åt att sätta upp bilderna på ABF i Åmål och filma dem i olika vinklar mot ny scenografisk bakgrund.

En del av scenografin

De senaste dagarna har TP och DD också filmat naturscener som ska ingå i filmen för den digitala utställningen.

.

5/10 SKIT-projektet

TP och Inger Sääfenäve möttes och planerade morgondagens måleriworkshop i SKIT-gruppen på Bengtsfors bibliotek. Inger deltar i den samtalsgruppen och har tidigare lett en måleriworkshop som vi hade som upptakt till hälsoprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA. Hon är konstnär och arbetar med konst som verktyg för smärtlindring i samarbete med olika organisationer och företag.

Inger målar med fönsterskrapa, kökssvamp och bankkort

.

6/10 SKIT-projektet

Måleriworkshop på Bengtsfors bibliotek. Måleri individuellt och i grupp. 7 deltagare. Tre gemensamt skapade tavlor blev det omedelbara resultatet.

Här börjar det
Måleri i full gång
WIP – Work in Progress

.

.

.

7/10 Praktikant?

Möte på Frivilligcentralen i Bengtsfors, där vi träffade Kerstin Carlsson, Lieder, Eva Flink, Sensus och Amer Ilyas och hans fru Nazek. Diskuterades förutsättningarna att ge Amer en praktikantplats i vår förening. Nytt möte om detta om en vecka.

.

13/10 SKIT-projektet

Samtal om tarmsystemet, tarmhälsa och mat.

.

20/10 Mediakurs på Sensus

TP, DD gick tillsammans med Amer Rashed Ilyas på mediakurs. Syfte – att lära sig arbeta med föreningens mediala marknadsföring. Grunderna för detta. Instagram, Youtube, Facebook, hemsida. Vi hoppas att Amer ska kunna bli praktikant hos föreningen.

.

20/10 SKIT-projektet

SKIT-möte på vanlig tisdagstid idag. Vi hade besök av Martin och Anne-Lie från Stenebyskolan. Ämne idag – SKIT i konsten. Det blev samtal kring konceptualism, dadaism från Duchamp i konsten och Gunnar Björling i litteraturen till postmodernism och frågor kring konst som ett sätt att göra verklighet begriplig.

”Estetik är inget som en konstnär sysslar med”

.

21/10 Konstmöte i Säffle

Ett nytt konstgalleri har öppnat i Säffle. Vi besökte det, och fick en timmes givande samtal med innehavaren, Andreas Al-Tonchi – en turkisk arkitekt och konstnär. En stor, ljus och luftig gallerilokal med stora möjligheter. Vi samtalade om eventuellt samarbete.

.

23/10 Praktikant

Möte på biblioteket i Bengtsfors med föreningens praktikant Amer Rashed Elias. Vi har träffat honom vid tre tillfällen på Sensus. Nu diskuterade vi hur vi ska utveckla föreningens hemsida. Bestämde också andra uppgifter för Amer. Amer är journalist och författare. Han visade oss böcker, som han givit ut i sitt hemland. Vår uppgift är att hjälpa Amer hitta säkerhet i umgänget med det svenska samhället och med svenska kontakter.