Hur fungerar kommunens kulturarbete i Bengtsfors? Vad betyder kulturen för kommunen? Hur vill kommunen satsa på kultur? För oss som kulturförening är det viktigt att veta de förutsättningarna. 

I mitten av november 2020 påbörjade Bengtsfors nya kulturchef, Anna Hjelmberg sitt arbete. Vi fick en intervju med henne.

Anna Hjelmberg – Kulturchef i Bengtsfors

När man är ny på en chefspost är det nummer ett att lära känna sin personal. Så har det varit för Anna. När det börjar funka är det dags att sätta sig in i arbetets innehåll. Anna kommer från ett jobb med turism i Åmål och här ska hon basa över fem områden – Biblioteket, kulturskolan, fritidsgården, föreningar och allmänkultur. 

Allra närmast – hon sitter med detta just den dan vi intervjuar henne – ska hon sätta sig in i kommunens kulturplan, som har löpt 2015 till och med i år 2020. Kulturplanen är viktig. Den styr vad kommunen ska satsa på i kulturen. På tre veckor i tjänsten, har Anna Hjelmberg just hunnit börja bekanta sig med vad som har genomförts av det kulturplanen bestämde 2015. Där finns beslut om att skapa arenor för kultur – dels kring Stenebyskolan och dels kring Kulturskolan och övriga skolor i Bengtsfors centrum med bibliotek, konsthall, sessionsal, fritidsgården och Odeon. Där finns också satsningar på kultur för ungdom, kultur för att skapa integration och kultur för att göra kommunen attraktiv för turism och boende.

Detta är det som vår nya kulturchef just håller på att sätta sig in i. När vi frågar henne hur hon tänker jobba för att få nödvändig kännedom om allt som rör sig i Bengtsfors kulturliv är det ett tema och en metod som återkommer. I sitt arbete med den nya kulturplanen är hon tydlig med att där ska en dialog med kommunens kulturföreningar vara en viktig del av arbetet. Den nuvarande planen säger att man ska starta upp projekt inom folkhälsa, integration och utbildning och där menar Anna Hjelmberg att det är nödvändigt att hon kan ha aktiva föreningar som dialogpartners tillsammans med andra intressenter för att kunna gå från ord till handling.

Vi genomför den här intervjun digitalt och den blir som ett litet panelsamtal, där även vår förenings praktikant, Amer Elias, 58, är med och ställer frågor om kommunens arbete med kultur och integration. Amer är palestinier och har flytt från Syrien där han jobbade som journalist. I sin praktikplats hos oss har han förberett sig för att kunna börja göra journalistiska uppdrag i en svensk kontext. Amer vill veta vad som kommer att göras för att nya svenskar ska bli delaktiga i kulturlivet. Han vill också veta hur ungdomar med utländsk bakgrund ska kunna ges del av de praktikplatser och jobb inom det kulturella området, som kulturplanen talar om. 

Anna Hjelmberg är tydlig med att detta har hon i dagsläget framför sig. Men hon är också klar över  sin strategi. Detta är uppgifter hon vill arbeta med. För att det ska bli bra, vill hon att föreningar och andra kulturaktörer hör av sig, så att ett samarbete kan komma till stånd. Hon tänker även själv initiera sådana samarbeten när det krävs och kontakta föreningar och kontaktpersoner på kulturområdet.

“Gällande kulturplanen är det ett arbete där jag hoppas och ser  framför mig att många partners ska vara involverade”, säger Anna Hjelmberg. “Vi kommer att ta hjälp av personal från förvaltningen för kulturutveckling på VG-regionen, politiker … personal, kulturföreningar och andra tänkbara intressenter”.

I coronatiden har Annas introduktion till chefskapet nog tett sig annorlunda än det annars skulle ha blivit. Många av de kontakter med föreningar och kulturellt aktiva personer i kommunen som hon gärna velat starta upp med, har hon tvingats vänta med. Nu genomför vi denna intervju digitalt. Vi är fyra personer och sitter smittsäkert på olika platser. Så vill Anna Hjelmberg gärna få till kommunikationen med kommunens föreningar för att lära känna sitt arbetsområde och dess problem och möjligheter. 

Kulturföreningen Strömmar i Dalsland/David Dickson