1. ”Mord i Dalsland”

Redan den 4 januari hände det sig att Dalslänningen bjöd på ett helt uppslag om ”Mord i Dalsland” – den studiecirkel som Strömmar i Dalsland hållit kring de filmer Lars von Trier spelat in i Dalsland. Det var ju en återblick på föregående år, men kul att få en sån början på året. Det fanns ju ganska spännande planer på en fortsättning i samarbete med Bengtsfors filmfestival, men eftersom de ställde in så ligger de planerna på is.

2) ”Från Heavy Metal till Lasse Stefanz”

Årets större satsning blev det vi kallade ”Från Heavy Metal till Lasse Stefanz.” Tanken var att låta musik av alla de sorter inspirera till måleri. Till första mötet kom bengtsfors-spelemannen David Norlin och bjöd på sin breda repertoar av fiolmusik.

3) Inspiration och glädje

”Måleri till Musik” blev ett begrepp under våren 2022. Det gav tillfälle till såväl stillsam reflektion som glädjefullt skapande.

4) Vi når ut

”Måleri till Musik” arrangerades varannan vecka hela våren 2022 med många deltagare.

5) Nationell konferens om integration.

På bilden ses Strömmar i Dalslands ordförande David Dickson i samtal med projektdeltagare från Göteborgs förorter. Foto: Tatiana Pismenskaya. HÄR kan du läsa mer om den konferensen.

6) P4 Väst uppmärksammar måleriworkshop

Under Bengtsfors Kulturvecka 2022 bjöd Strömmar i Dalsland på måleri till musik vid tre tillfällen. När det målades i Kölviken, Torrskog så kom P4-Väst på besök med direktsändning i radion. Många sökte sig dit för att måla.

7) Nya idéer vaknar

Bengtsfors Kulturvecka i Kölviken: Barn som fokuserade allvarligt och med glädje. En platt sten blir en läcker smörgås med prickig korv. Barnens fokus väckte tankar om vad skapande kan innebära för fantasi och självkänsla.

8) Ett nytt ämne på repertoaren

Ett studiecirkelmöte kring naturenlig odling. Insamling av grönmassa för täckodling. Kan det ersätta konstgödsel?

9) Konst och kommunikation

Ett utbyte över generationsgränser. Det, som började som ett trevande samtal kring en bild, blev ett utbyte av tankar om livet.

10) Nya kontakter

Bengtsfors företags- och föreningsmässa presenterades Strömmar i Dalsland och flera nya kontakter knöts för framtida samarbeten.

11) Ljusfest på Majberget

Ett av de samarbeten som blev resultatet av bengtsforsmässan. I vårt sagospel på Majberget – inför 200 besökande – samarbetade vi med en dansgrupp med ukrainska kvinnor som vi träffat på mässan. Foto: Petter Olsson.

12) LSS-samarbete

På den nämnda bengtsforsmässan dök en bekant upp. Maria Reuter, chef på LSS i Dals Ed. Att återknyta med henne betydde att ett länge planerat samarbete kunde förverkligas. Här ses resultatet av den kontakten – ett pröva-på-möte med konst och samtal som verktyg för självkänsla och fantasi. MER om detta mötet.