I natt fick jag bilderna från Sydamerika till vår utställning. Jag fick dem på mail av konstnären Sens OC. Egentligen finns den bilden i Hammarkullen, en stadsdel i Göteborg. Den bilden är så stor som ett 9-våningshus. Den är målad på hela gaveln till ett hyreshus.

Pojken i båten ska stå som sista bild i hela vår berättelse om människors livsresa. Pojkens ansikte består av många små ansikten. Han har en krona på huvudet. Fjärilen som syns på bilden visar att även om pojken ännu inte kan se det, så är det inte så långt till land. Det är ett tecken, som sjöfarande i alla tider har känt till.

Konstnären Sens OC i arbete i Hammarkullen. Foto: privat

Foto: Sens OC

Här hittar du Sens OCs facebooksida med bilder från hans konstnärskap.

/TP