Den digitala konstutställningen KÄNNA VÅGA SKAPA utformas under hösten 2020. Detta är en av de saker vi jobbar med just nu.

Under sensommaren 2020 har Tania Pismenskaya och David Dickson tillsammans med Eva Lindgren, filmredigerare, med stöd av ABF Fyrbodal, skapat en kort promofilm med utgångspunkt i utställningsprojektet KÄNNA VÅGA SKAPA.

Utställningen som vi jobbar med nu bygger vidare på det projekt för psykisk hälsa, som föreningen drev med stöd från Folkhälsorådet i Bengtsfors under våren 2020. En av deltagarna i projektet, Isabell Nieminen, har ställt sina konstverk till förfogande. Hon har också deltagit i arbetet med att skapa utställningen. Isabells konstverk har även inspirerat till skrivande – berättelser och dikter som kommer att bli en del av den digitala utställningen när den är färdig.