Idag hade vi avtalat med ”En väg in” att få komma dit och ha individuella samtal med ungdomarna på plats. Vi testade alltså att söka upp ungdomarna där de finns.

”En väg in” i Bengtsfors är en koordinerande och coachande insats för arbetslösa ungdomar i ett koncept, som innefattar Arbetsförmedling, socialtjänst och kommunala vuxenutbildningen i första hand men även andra aktörer vid behov.

Här kommer vårt hälsoprojekt in med våra resurser för att bidra till att synliggöra ungdomarnas personliga resurser för dem själva. Nu när vi har börjat skapa ett nära och tryggt forum med en kärngrupp av ungdomar ville vi testa två saker. Dels att involvera fler ungdomar. Dels att utveckla samtalsverktyget vidare tillsammans med dem som varit med några gånger.

Vi fick användning idag för att vara flexibla. Tre olika individer. Tre helt olika möten, med helt olika kommunikation. Vi fick tillfälle att praktisera såväl intervju som strukturerad dialog, skrivande och improteater. Efter tre timmar var vi klara. Det blir viktigt att följa upp det med utvärderande samtal.

Vi gör ett nytt sådant här alternativmöte nu på torsdag. Det är också ett sätt att testa och utveckla vår projektidé och att skapa lite mer kontinuitet för deltagarna.