Nu på måndag den 15:e februari blir det digitalt möte som vanligt klockan 18. 

Tema blir känslor. 

Här ser ni en lista på känslor. Både positiva och negativa. Du kommer att få ett av de orden och då får du berätta om upplevelser du haft och har av den känslan. Hoppas ni alla vill vara med då!

Om du behöver det, tag gärna reda på vad orden betyder, så att du vet det när vi möts på måndag.

Lycka

Ångest

Ånger

Ängslan

Kärlek

Hat

Stolthet

Ro

Iver

Rädsla

Vrede

Beslutsamhet

Osäkerhet

Rastlöshet

Ensamhet

Vänskap

Gemenskap

Oberoende

Äventyrlighet

Nyfikenhet

Glädje

Sorg

Längtan

Hopplöshet

Förväntan