Kulturföreningen Strömmar i Dalsland har länge fört samtal med LSS i Dals Ed om möjligheter till samarbete. Det gäller kulturverksamhet tillsammans med brukare och personal, och idag testades ett prova-på-arrangemang. Dagens träff inleddes med en samtalsstund om livet. Detta blev utgångspunkt för måleri med musik som avslappnande bakgrund.

Samtalet och musiken satte full fart på måleriet.

Deltagarna bidrog också med idéer och önskemål om hur en fortsättning kan se ut – med levande musik, med teater och träffar där deltagare såväl med som utan diagnoser kan mötas.

Följande brev kom till Kulturföreningen den 30/11 från ansvarig personal på LSS i Dals Ed:

”Vi på dagcenter Borgen LSS blev bjudna av Kulturföreningen Strömmar i Dalsland på en workshop ”måla till musik” och blev hänförda av den kompetens som denna grupp har. Mina deltagare fick titta på känslo-kort i form av smileys och diskutera sina känslor. Detta öppnade upp en hel värld för några av våra deltagare. Att våga prata öppet om känslor är något dom inte är vana vid. När sista smileyn kom upp var den tom och det var den känslan våra deltagare skulle fylla. Vilken känsla ser dom där? Och vilken otrolig känsla det var när deltagarna började måla. Detta är något varje daglig verksamhet, boende, skolor mm borde prova på då detta gav oss som personal och deltagare en otroligt positiv upplevelse. Och ledarna var kunniga och insatta i kultur och psykiatri vilket är otroligt viktigt i denna målgrupp som LSS har.”

Detta pröva-på-mötet är en del i Strömmar i Dalslands förberedelser för ett större projekt tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, där konst skapar förutsättningar för kommunikation och livskvalitet.